Anketa

Aký maximálny priestor môžete vo vašom médiu venovať kultúre a prečo?
Čo z kultúry považujete za prioritu, ktorú chcete podporovať?
Chýba vám niečo ako bol v minulosti časopis Kultúrny život?

Aký maximálny priestor môžete vo vašom médiu venovať kultúre a prečo?

Pre denník SME už po digitálnej transformácii nemá zmysel merať rozsah pre jednotlivé sekcie na počet strán. Noviny sa denne skladajú len z najlepšieho dostupného obsahu, pričom sa snažíme zachovať pestrosť a vyváženosť, ale v praxi môže kultúra mať jeden deň priestor na jednej strane a iný deň na piatich. Hlavná časť nášho publika je na webe.

Kľúčová je teda veľkosť tímu, ktorý môže pokrývať oblasť. Sekcia kultúry by na jeseň mala mať troch píšucich členov (vrátane editorky), ktorí sa budú venovať len kultúrnym témam. Limitujúci faktor veľkosti tímu sú dostupné zdroje vydavateľstva. Tie sú nastavené tak, aby bola každá sekcia dlhodobo stabilná a udržateľná, čo pre nás v súčasnosti znamená troch kmeňových autorov a ďalších externých prispievateľov.

Čo z kultúry považujete za prioritu, ktorú chcete podporovať?

Sme noviny, nemáme cieľ podporovať, ale informovať. Zaujíma nás slovenská kultúra, lebo veríme, že je dôležitá pre zdravie našej spoločnosti. Chceme sa na ňu pozerať objektívne, čo znamená kritiku aj chválu. Okrem toho chceme robiť spravodajstvo, ktoré vystaví našich čitateľov dôležitým kultúrnym artefaktom z celého sveta. V neposlednom rade chceme robiť servis – teda pomôcť orientovať sa v ponuke hudby, filmov, divadla a všetkých ostatných žánrov umenia.

Chýba vám niečo ako bol v minulosti časopis Kultúrny život?

Chýbalo, tak sme ho oživili. Prvé obnovené číslo Kultúrneho života vychádza v septembri ako príloha denníka SME.

Ondrej Podstupka, SME

—-
Aký maximálny priestor môžete vo vašom médiu venovať kultúre a prečo?
Nemáme žiadne obmedzenie, čo sa týka priestoru. Už pri vzniku Denníka N sme sa rozhodli, že namiesto športu sa viac zameriame na kultúru, preto je na našom oddelení 5 redaktorov (plus externisti).
Tým, že sme primárne online médium, publikujeme články priebežne a novinová dvojstrana určená pre kultúru štandardne vzniká ako výber toho najlepšieho. Navyše v printe máme priestor aj na zverejňovanie textov vo víkendovom vydaní (veľké knižné recenzie) a v rámci rubriky Profil dňa. Konkrétne povedané za mesiac november sa v sekcii Kultúra objavilo vyše 60 článkov. Okrem toho ešte uverejňujeme na dennej báze krátke pozvánky na kultúrne akcie, na titulke webu sú viditeľné v rámci Minúty po minúte, kde je samostatná tematická časť pre kultúru. Venujeme sa aj live streamingu vybraných kultúrnych podujatí na našich facebookových stránkach (Denník N aj na našej vlastnej N-kultúra) a začali sme aj s podcastmi. A pre úplnosť ešte treba dodať. že v okruhu redakčných spolupracovníkov pravidelne prispievajúcich na publicistiku je niekoľko spisovateľov.

Čo z kultúry považujete za prioritu, ktorú chcete podporovať?
Na rozdiel od práce v SME, máme viac priestoru na rozsiahlejšie témy, reportáže a pokrývanie aj mimobratislavského diania. Snažíme sa vytipovať si tie najzaujímavejšie akcie/udalosti/projekty a venovať sa im detailnejšie a dlhšie. Napríklad namiesto tradičnej generálky a premiéry odsledovať celý vznik (nejakým spôsobom špeciálnej) inscenácie v SND alebo časozberne zdokumentovať vývoj povedzme Novej synagógy v Žiline alebo vznik kultúrneho centra Tabačka v Košiciach.

Chýba vám niečo ako bol v minulosti časopis Kultúrny život?
Kultúrny život v 60. alebo v 90. rokoch? Obe fázy boli zaujímavé, len v tej druhej už sa objavilo viac podobných platforiem, najmä Slovenské pohľady, ktoré sa rovnako dali čítať odzadu-dopredu a ponúkali články, ku ktorým sa dalo/dá vracať aj s odstupom času. Súčasná časopisecká scéna na Slovensku je na tom podobne. Za pendanta Kultúrneho života v zmysle generačnom aj čo do šírky záberu sa dá považovať Kapitál, okrem magazínov venovaných súčasnej kultúre a umeniu (Vlna, 3/4) vychádzajú aj tematické časopisy literárne, hudobné, filmárske či o vizuálnom umení.

Oliver Rehák, Denník N