Anketa pre jedného

Aké sú podľa vás pozitívne a negatívne počiny pôsobenia ministra kultúry M. Maďariča v období 2012-2015?

Pozitívne je, že vznikol konečne Fond pre umenie. Začiatok vyzerá sľubne. Pozitívne bolo, že som nepostrehol politické zasahovanie do kultúry a umenia. Až na totálne nepochopenie diela Dalibora Baču, ktorý umiestnil československú vlajku na zem v galérii a náš minister na nátlak veľvyslankyne ČR L. Klausovej zrušil dotáciu na celý výstavný projekt Privátny nacionalizmus. A práve takéto prejavy nacionalizmu projekt kritizoval. Negatívne a vyslovene spiatočnícke sú kvóty slovenskej hudby v rádiách. A to, že sa nenašli peniaze na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie, je už naozaj smutné.

Marek Adamov

IKP sa rozhodlo pripojiť k ochrane Slovenska a jeho kultúry pred miliónmi kultúrnych Vplyvov, ktoré ako keby mrzli na našej hranici.