Archívy autora: ikp

Konferencia “Vzdelávanie v kultúre – liek proti hlúpnutiu?”

Vážení priatelia, pozývame vás na celoslovenskú medziodborovú konferenciu:

Vzdelávanie v kultúre: liek proti hlúpnutiu?
13. júna 2017
Hotel LOFT, Štefánikova 4, Bratislava

Program konferencie

9:00 Registrácia účastníkov
9:30 Otvorenie, zástupcovia MK SR, MŠVVaŠ SR
príhovor organizátorky, Magdaléna Vášáryová, Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku
10:00 Hlavný referát – Miron Zelina – Múdrosť ako prevencia nekultúrnosti
10:30 – 12:30 Prvý diskusný panel – Aká silná je potreba zmeny vzťahu medzi kultúrou a školstvom?
Vladimír Burjan, Učiace sa Slovensko
Svetlana Waradzinová, Vysoká škola múzických umení
Jana Spekhorstová, ZUŠ Třebíč
Andrea Tittelová, Youth Policy Education

12:30 – 14:00 Obedná prestávka

Počas obednej prestávky ukážka vyučovania – Jana Spekhorstová

14:00 Hlavná prednáška – Daniel Hevier – Kultúra vzdelanosti – vzdelanosť kultúrou
14:30 -16:00 Druhý diskusný panel – Ako motivovať kultúrne inštitúcie, aby aktívne zasahovali do vzdelávania v kultúre?
Anna Gondášová, Asociácia ZUŠ
Marcela Kvetková, KC Modra
Michal Kubovčík, herec, aktivista
Daniel Matej, Pedagogická fakulta UK
Ľuboslava Lacjaková, 1. slovenské literárne gymnázium Revúca

Účastníci panelových diskusií vystúpia s 10 minútovým príspevkom, ktorý bude aj publikovaný v zborníku.

Udalosť na Facebooku

Registrácia (netreba, ak potvrdíte účasť cez Facebook)

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

FPU logo1 modré

KONFERENCIA POCHOVANÍ POD PAMIATKAMI, UŽ 8.12. 2016!

Pozvanka Pochovaní pod pamiatkami

Pozvanka Pochovaní pod pamiatkami

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku

v rámci projektu Živá kultúra a pamiatky,

 organizuje

 8. decembra 2016 v Pistoriho paláci, Štefánikova 25 v Bratislave

konferenciu

Pochovaní pod pamiatkami

13:00 Otvorenie

Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Magdaléna Vášáryová, štatutárna zástupkyňa Via Cultura; IKP

 Úvodná prednáška Nie pieta, ale historická pamäť

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR

Ďalšie prednášky na témy:

·         Kultivovanie historickej pamäti a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva z optiky historiografie / PhDr. Elena Mannová, CSc.

·         Historické pamiatky ako neoddeliteľná časť našej súčasnosti/ PhDr. Jana Pecníková PhD.

  • Prečo zviditeľňujeme ruiny hradov / PhDr. Ján Beljak, PhD.
  • Úloha kostolov pri kultivovaní našej historickej pamäti / Mgr. Ing. ICLic. Ľudovít Frindt
  • Pamiatka ako kultúrno-komunitné centrum / Mgr. Robert Blaško
  • Život modernej európskej metropoly a kultúrne dedičstvo Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Vstup voľný.

V publiku budú sedieť aj bábky v životnej veľkosti z projektu IKP MEMO GYM

Kontakt:
Via Cultura;
Inštitút pre kultúrnu politiku
Štefánikova 25
Bratislava, 811 05
E-mail
ikp@ikp.sk
Tel. +421 910 799 744
 

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia