Breaking News

Kto bol najlepší minister kultúry za posledných 30 rokov? Okrem Michala Kaščáka a nás si všetci myslia, že to bol Marek Maďarič. Nakoniec, bol tam 10 rokov a zvykli sme si na neho. Veď „nezasahoval” do dramaturgických plánov štátnych kultúrnych inštitúcií. Okrem toho, že sem tam niekoho poslal preč bez vysvetlenia, nedovolil vycestovať bez povolenia ani do Albertiny vo Viedni, bol úžasný a všeobecne obľúbený. A tak sme pripravili naše, trochu obšírnejšie, hodnotenie a sami sme sa čudovali, na čo všetko sme počas tých desiatich rokov zabudli. Nielen na „holé detské zadky v EÚ” a birmovku ako výsmech komunistov zo slovenského náboženského zanietenia, ale aj na rozkrádanie cez centralizované nákupy, nudné hurbanovské oslavy, na ignorovanie Timravy, na nepodporenie Os-i ale podporenie fašizujúcej Kultúry, na nacionalistické tliachanie a príšerné veršíky a sedenie v centrále SMER-u namiesto na medzinárodných kultúrnych konferenciách. Áno, vedel hovoriť z hlavy vety, ktoré mali hlavy aj päty, mal hipsterský luk a nikto ho nevyfotografoval s milenkou. V poriadku. Ale tento záchvev hodnotenia by sme mali využiť na skutočnú debatu o tom, aké by malo byť Ministerstvo kultúry SR, čo všetko by pod neho malo patriť, ako odbúrať neuveriteľný rezortizmus, tento hit slovenskej štátnej správy, čo so vzdelávaním v kultúre a čo s vytváraním priestoru pre možnosť kultúrnej elity ovplyvňovať nielen vzdelanostnú, ale aj civilizačno-kultúrnu úroveň Slovenska. Teda, akú kultúrnu politiku potrebujeme v najbližších rokoch a aké systémové zmeny by sme mali vykonať v krátkom čase. Lebo je síce fajn, že máme niekoľko druhov fondov, od FVU až po FPU, ale ako majú fungovať v štruktúre podpory kultúry a čo má na čo nadväzovať, na túto otázku nevie odpovedať ani MM. Nikdy nám nepredstavil jasnú a štruktúrovanú cestovnú mapu svojej politiky, ktorú mu prichodilo vysedieť v Tatrabanke. A keď budeme mať toto rozdebatované a dospejeme k určitému kompromisu (fuj! – pozri náš Slovníček), môžeme začať hovoriť o tom, aká by mala byť ministerka, či minister. Či potrebujeme v tejto fáze nášho kultúrneho vývinu skôr spisovateľa alebo manažéra, skôr kultúrnu osobnosť, ovládajúcu jazyky a známu v zahraničí, alebo pracanta, ktorý nebude sedieť v straníckej centrále, ale bude obchádzať celé Slovensko, od Medzilaboriec až po Skalicu.
Zhrnuté a podčiarknuté: debatujme, sporme sa a argumentujme v prospech zmysluplnej a do budúcna orientovanej kultúrnej politiky pre Slovensko, a nielen o zabezpečení 40 % financií na „len môj” najbližší film.