Čo môžeme čakať od Maďariča

Kritická analýza Programového vyhlásenia vlády, kapitola Kultúrna politika

Kultúra má byť “strategickou zložkou rozvoja slovenskej spoločnosti. Zabezpečiť kontinuitu tvorivosti, originality, kultivácie, vzdelávania, kultúrneho trávenia voľného času, sociálnej súdržnosti a zásadným spôsobom prispievať k rastu kapitálu dôvery”. Krásne slová, slzíme.

Naše doterajšie známky sú takéto:

  1. minister Maďarič bol ministrom kultúry 8 rokov a nedočkali sme sa od neho žiadneho odpočtu jeho činnosti, a už vôbec nie kritickej reflexie jeho práce. Známka od IKP za kultiváciu spoločenského diskurzu: 5;
  2. minister a ministerstvo kultúry rezignovalo na kultúrnu diplomaciu, Maďarič nebol na Rade ministrov kultúry EÚ ani raz. Jeho vystúpenia na zriedkavých zahraničných cestách nie sú známe. Naša známka za kultúrne trávenie voľného času: 5;
  3. minister kultúry ako PR manažér SMER-u je plne zodpovedný za vytváranie atmosféry strachu, nedôvery a rasistickej nenávisti v slovenskej spoločnosti počas nikdy nekončiacej volebnej kampane. Známka za posilňovanie spoločenskej súdržnosti: 5-;
  4. kým na rozvoj na Slovensku teraz moderného kreatívneho priemyslu je z fondov EÚ vyčlenených 270 miliónov eur (podľa IKP najmä na písanie stratégií, teda na šubladizírung, čo je písanie do šuplíkov), na kultúru minister “vybojoval” len 130 miliónov, (ďalších 40 miliónov z rozpočtu MK cca 200 miliónov eur ide na cirkev a 30 miliónov na RTVS – zmluva so štátom). Naša známka z rastu kapitálu dôvery: 4-
  5. spôsob nastavenia financovania kultúry spôsobuje, že slovenská kultúra nie je výrazom predstáv a aktivít umelcov, ale bodovacieho systému desiatok členov komisií vo fondoch. Teda nie toľkokrát omieľaná kreativita, ale priority nikomu sa nezodpovedajúcich členov komisií určujú, čo sa bude v slovenskej kultúre každú jeseň diať. Naša známka z kontinuity: 4

Ak ste si mysleli, že inteligentní ľudia niektoré veci nerobia, už si to nemyslite.