Dôležití generálni riaditelia sekcií MK SR

Sekcia umenia a štátneho jazyka

Zuzana Komárová, PhD. z Paneurópskej vysokej školy, pôsobiska ŠTAT Sečíka, “Nástroje marketingu médií ako determinant predajnosti ženskej tlače v súčasnosti” je názov jej dizertačnej práce z roku 2012, inak zatiaľ nepopísaný list.

 

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva

JUDr. Anton Škreko, PhD. z Trnavskej univerzity, člen Rady Audiovizuálneho fondu ako zástupca MK SR, autor nového Autorského zákona

 

Sekcia kultúrneho dedičstva

Ing. Iveta Kodoňová – poverená zastupovaním, dlhoročná riaditeľka Pamiatkovej inšpekcie MK SR, súdna znalkyňa, počkáme si na menovanie

 

Sekcia ekonomiky

Ing. Andrea Lisá, tajomná dlhoročná úradníčka MK SR

 

Sekcia medzinárodnej spolupráce

Mgr. Božena Krížiková, členka predsedníctva SK UNESCO ex offo, bývalá riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži

 

Členovia Výboru pre kultúru a médiá NR SR

 

Jarjabek, Dušan (SMER – SD), staronový predseda.

Pevne stojí za rozhodnutiami jeho terajšej strany, ale zároveň sa snaží nikoho si nepohnevať. Otázky o hospodárení Matice alebo problémoch digitalizácie sa snaží obchádzať. Jeho srdcovou záležitosťou v kultúre je opereta a jej nezávideniahodný osud. Túto nostalgiu si kompenzuje spievaním árií na podujatiach SMER-u. Je už prakticky súčasť inventáru parlamentu.

Farkašovský, Karol (SNS) podpredseda

Bývalý moderátor Markízy. Vie čítať text z čítačky, propagovať telešopingové výrobky a hovoriť za letisko. Jeho program pre médiá a duchovná spriaznenosť s predstavami SNS zatiaľ nie sú známe.

Viskupič, Jozef (OĽaNO), podpredseda

Študoval dejepis a etiku v Bratislave a masmediálnu komunikáciu v Trnave. Organizátor kultúrnych podujatí v Trnave a okolí, Matovičov bratranec a jeden zo 4 členov OĽaNO. Zákony číta.

Číž, Miroslav (SMER – SD)

Najrýchlejšie hovoriaci poslanec NR SR. Absolvent VUML. Inventarizačné číslo parlamentu hneď za Jarjabkom. Vyjadruje sa najmä k nedostatkom vo vysielaní verejnoprávnych médií, zaslúžil sa o odstrelenie Lampy v RTVS.

Chudík, Peter (SMER – SD)

Stále župan Prešovského kraja, zároveň lekár, ktorý dojí dve kravy, predtým HZDS. Obľúbený v Lomničke, lebo má veľa cigariet.

Senko, Ján (SMER – SD)

Bývalý komunista, ovláda úradnícke vyjadrovanie sa. Často predkladá ministerské opravy zákonov. Člen Výboru pre kultúru a médiá už 8 rokov. Samostatná iniciatíva sa nepredpokladá.

Bugár, Béla (MOST – HÍD)

Niekoľkonásobný podpredseda NR SR, profesionálny politik, takže sa isto bude vedieť vyjadriť ku všetkému. Spoluautor kultúrneho programu Most-Híd, ktorým presadil vznik ďalšieho fondu, tentoraz na podporu menšinovej kultúry – teda maďarskej.

Tittel, Dušan (SNS)

Znovu sa prejavila tendencia, že keď strana nevie, kam by niekoho upratala a miesto vo výbore pre životné prostredie je už obsadené, dá ho do výboru pre kultúru.

Petrík, Simona (už nezaradená, predtým SIEŤ)

V kultúre je za trest. Vyštudovanú politologičku (UK Bratislava) zaujíma postavenie žien, mladé rodiny a jej dieťa. Možno ju po čase zaujme aj kultúra.

Dubačová, Viera (nezávislá osobnosť v OĽaNO)

Divadelníčka, odborníčka, aktivistka, zakladateľka viacerých neziskových organizácií. Človek s tak nezávislým názorom, že nemožno predvídať, za čo bude hlasovať.

Marček, Peter (SME RODINA)

Rytier Rádu svätého Lazára, člen Slovenského zápasníckeho zväzu, ktorý je “pripravený aktívne a konštruktívne spolupracovať na rozvoji slovenskej kultúry”. Ponúkol B. Kollárovi svoju stranu SOS (2012 0,15 %), bude sa zrejme venovať postaveniu cirkví cez rozpočet MK SR. Pokúsi sa odstrániť túto anomáliu?

Kolesár, Juraj (ĽS Ich Slovensko)

<Tento priestor je zámerne ponechaný prázdny/This space is intentionally left blank>.

Binder, Ondrej (ĽS Ich Slovensko)

Stolár zadĺžený a vylúčený z KDH. Veriteľov možno pri srdci zahreje skutočnosť, že časť nevyplatených peňazí bola použitá na skrášlenie a reštaurovanie Banskej Štiavnice.