Editoriál

Naše Ministerstvo kultúry SR sa pomaly, ale isto zmenilo na Ministerstvo umenia, cirkvi, zrúcanín a hvezdárstva. Minister Marek Maďarič sa za 10 rokov zbavil akejkoľvek zodpovednosti za čokoľvek, čo by čo len v náznakoch prekračovalo rezortné myslenie, túto pliagu všetkých našich vlád v slobodnom svete. Čo sa týka Maďariča, je to ľahko vysvetliteľné, mal dôležitejšie úlohy ako hlavný politruk vo svojej strane. Dnešné ministerstvo je obsahovo vybrakované, personálne nevýrazné, mlčiace. Taký finančný trpaslík v slovenskej vláde. Pritom Slovensko je čoraz dôležitejšou súčasťou európskych štruktúr a priestoru strednej Európy. To len my sami sa neustále podceňujeme. Aký podiel má na tom naše úzke chápanie kultúry?

 

V Kultúrnom kyslíku, ktorý vám ponúkame, mapujeme oblasti verejného života, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry. Chceme vzbudiť serióznu debatu a využiť odchod dlhoročného ministra na odvrátenie tohto neblahého trendu. Skrátka, kultúra je viac než len umenie. A v dnešnej dobe začínajúcej tvrdej kultúrnej vojny nielen u nás musíme byť dostatočne vyzbrojení. Ako sa to voľakedy hovorilo?

 

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.

 

Magda Vášáryová