Editorial

Začiatok tohtoročného leta 2019 azda ani nemohol byť horúcejší. Počasím, politicky i kultúrne.

Tridsiatky na teplomeri a v tieni, nová prezidentka a začiatok kampane pred parlamentnými voľbami v marci 2020 a kritika ministerky kultúry a protesty pred Ministerstvom kultúry SR. Ako nám kultúra dnes a zajtra bude sprostredkúvať tieto výnimočné
zážitky? Ako ovplyvnia naše prázdninové leňošenie a vyhľadávanie kultúrnych zážitkov, či už pasívne ležiac v knihách, ktoré sa nám vŕšili na nočnom stolíku od Vianoc, alebo priamo na Pohode a iných letných festivaloch? Na čo sa budeme snažiť zabudnúť, kým
sa budeme ochladzovať v štiavnických jazerách a súkromných bazénoch? O čo sa budeme sporiť pri grilovaní s rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi?

My v IKP sme sa ešte za dažďov pripravovali na tieto časy a zostavili sme pre vás letné číslo Kultúrneho kyslíka, ako je naším zvykom – a položili sme si otázku – Aké miesto zaberá zábava v našej dnešnej kultúre?
Snažili sme sa preštudovať dávne náreky nad úpadkom kultúry a zobrať si z nich ponaučenia. Uvedomili sme si, že sa stále, v snahe zodpovedať si našu otázku, potýkame s odpoveďami na dve otázky, ktoré charakterizujú skôr Rusko a jeho problémy ako nás.

  1. Što delať? s moralisticko-mesianistickými odpoveďami a
  2. Čomu má kultúra slúžiť? – teda kultúra ako slúžka s odpoveďami z 19. storočia a zo starej truhlice nášho národného romantizmu. Ani po 30. rokoch slobody sme sa nezbavili snahy o PEREKOVKU – prevýchovu obyvateľstva pomocou kultúry, ktorá ale našťastie vždy v našej strednej Európe končí pretvárkou a nakoniec – veľkou srandou, smiechom až výsmechom. Ťažko je vládnuť ľuďom, ktorí rozumejú dokonca aj irónii, čiernemu humoru alebo satire.

Preto sme sa snažili KK vyšperkovať aforizmami Tomáša Janovica, ktoré sú súčasťou našej národnej kultúry. Snáď vás pobavia, zarehocete sa, a tak prispejeme k vašej letnej pohode a zdraviu.

Nezabúdajme, smiech uvoľňuje svalové napätie, odstraňuje zlú náladu a otvára
horizonty!