Editoriál – Architekti, ta sa do kultúry!

Číslo Kultúrneho kyslíka, ktoré sa vám dostáva na vaše obrazovky, je pokusom prinavrátiť architektúru do priestoru kultúry. Nevedno, kedy z neho odišla (žeby zase komunisti?) a stala sa doménou technicko-inžinierskych postupov bez ohľadu na urbanizmus a kultúrne tradície. A tak máme v Bratislave vyústenie technicky perfektného mosta šesť metrov od gotickej katedrály – a k tomu ešte zbúranú pätinu Starého mesta. Ale nepoučili sme sa. Máme nový Starý most, najnezaujímavejší a najhnusnejší na Dunaji, ktorý je vraj úžasným technickým riešením, ale architektonicky a urbanisticky tragédia na najbližších 150 rokov. A podobných príkladov by sme mohli menovať nielen po Bratislave, ale po celom Slovensku stovky. Skrátka, kultúra dostáva na frak.

Vráťme sa teda k našim tradíciám a podriaďme technikov a statikov umelcom, teda architektom. Veď ich výtvory na desiatky až stovky rokov ovplyvňujú nielen atmosféru, ale aj kvalitu života na Slovensku. Nemôžeme sa predsa večne chváliť len ruinami Spišského hradu, alebo gotickými kostolíkmi v Gemeri. Potrebujeme znovu vtisnúť kultúrny rozmer výtvorom architektov. Verejné stavby, ktoré projektujú, sa totiž premietajú aj do stavieb súkromných domov na Slovensku. Obávame sa, že ani v tejto oblasti sa nebudú môcť naši potomkovia chváliť novými vilami tak, ako sa chváli Brno vilou Tugendhat.

Architekti! Ste súčasťou slovenskej a európskej kultúry. Spolu s dnes už neexistujúcimi urbanistami. Sme veľmi radi, že ste využili priestor Kultúrneho kyslíka, aby ste nám ukázali, akým spôsobom premýšľate, čo vy považujete za kultúrne hodnoty a akým spôsobom by mala byť architektúra súčasťou kultúrnej politiky Slovenskej republiky. Ďakujeme!

Magda Vášáryová