Editoriál – Už ste niekedy čítali Programové vyhlásenie vlády?

Stalo sa už otrepanou frázou, opakovanou v médiách, že po období kultúry postmodernizmu sme vošli, priamo a neohrozene, do kultúry strašenia. Návrat k stredovekým predstavám o bojovníkoch s ohnivými mečmi, ktorí zatiaľ neprišli, strigách, rozsievajúcich kliatby eboly a ziky, iluminátoch, ktorí nám denne dokazujú, že sme úbohými obeťami vyšších síl a plánov, je v príkrom rozpore so slnkom osvietenectva, na ktorom sme sa doteraz vyhrievali. Ale čo sa dá robiť? Vedomí si tejto základnej atmosféry na Slovensku, začítali sme sa do dokumentu, o ktorý sa budeme štyri roky v kultúre opierať. Volá sa Programové vyhlásenie vlády (PVV). Dôležité papiere vládnej lóže, ktorých dôležitosť spočíva v tom, že ich nikto poriadne nečíta, a tým sa stávajú tajnými a záhadnými. Presne v duchu súčasnej kultúry. Zaobstarali sme si aj čarovné zrkadlo, aby sme v ňom prečítali, čo je kryptograficky zakódované medzi riadkami. Pretože nie sme tak naivní, aby sme uverili, že materiál je tak jednoduchý, ako sa na prvý pohľad javí. Prenikli sme aj do kultúrno-mediálnej lóže, aby sme vám sprostredkovali skutočné tváre tých, ktorí budú nasledujúce 4 roky ťahať za nitky v kultúrnej politike. Hoci podozrievame, ako sa patrí, aj ovplyvňovanie slovenskej kultúrnej politiky zo zahraničia, naše zistenia zatiaľ nepublikujeme, aby sme mohli vo vyšetrovaní pokračovať. Prezradiť môžeme, že nitky vedú samozrejme do Prahy, Budapešti – a ako inak, do Ameriky. V konečnom dôsledku sme sa pokúsili identifikovať aj zlatý rez tohto dôležitého dokumentu a dospeli sme, bohužiaľ, k číslu , ktoré sa rovná nule. Ha! Žeby sme niekde spravili chybu?

Navzdory všeobecne panujúcej predstave, že sa rútime do doby stredoveku a temna, my v IKP chceme byť zdrojom farebnosti a karnevalovej veselosti na základe Bachtinovskej teórie. My sa svetla nevzdávame. Posvietili sme si na všetky hajlajty PVV a pretože sme aj skrytí optimisti, vypracovali sme odporúčania pre MK SR, čo by naša kultúra a kultúrne vzdelávanie rozhodne na nasledujúce 4 roky potrebovali. Navzdory všeobecnému strachu, ohnivým jazdcom v Tatrách a vidine apokalypsy na obzore. Pretože pre nás je rozhodujúce, aby ste nás čítali v slnečnej žiari a nie v tme obáv!

 

Redakcia KK