Cultural Policy Handbook – Part 1 Supporting Modern Living Culture in Slovakia (Evaluation of financial support for culture)

Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP) dňa 9. decembra 2014 zorganizoval v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave konferenciu pre expertov v oblasti kultúry, pracovníkov kultúrnych oddelení v samosprávach a kultúrnu verejnosť. Jej hlavným cieľom bolo predstaviť výsledky analýzy, ktorá sa pokúsila zistiť, koľko verejných finančných prostriedkov investujeme do súčasnej živej modernej kultúry podrobiť ju verejnej kritike. Continue reading