Akčný plán rozvoja kultúry na roky 2015 – 2017 analyzovaný IKP

Ministerstvo kultúry v decembri 2014 predložilo vláde Stratégiu rozvoja slovenskej kultúry na roky 2014-2020. Kritickú úvahu IKP ku Stratégii nájdete v samostatnom článku IKP. Akčný plán predstavuje rad opatrení umožňujúcich plnenie Stratégie. IKP bližšie analyzuje tieto konkrétne úlohy, aby sme si mohli vytvoriť predstavu, či ide o zmysluplné aktivity, alebo či sa podstata Stratégie nestratila pod byrokratickým nánosom opatrení a hromadou prázdnych floskúl. Kultúrna verejnosť tak získava kritický názor na Akčný plán, ktorý v siedmich strategických oblastiach chce minúť 383 miliónov eur behom nasledujúcich 3 rokov. Pokračovať v čítaní

Rukoväť kultúrnej politiky – prvá časť Podpora živej modernej kultúry na Slovensku (Evaluácia finančnej podpory slovenskej kultúry)

Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP) dňa 9. decembra 2014 zorganizoval v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave konferenciu pre expertov v oblasti kultúry, pracovníkov kultúrnych oddelení v samosprávach a kultúrnu verejnosť. Jej hlavným cieľom bolo predstaviť výsledky analýzy, ktorá sa pokúsila zistiť, koľko verejných finančných prostriedkov investujeme do súčasnej živej modernej kultúry podrobiť ju verejnej kritike. Pokračovať v čítaní

IKP o Východiskách stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Rada vlády pre kultúru SR schválila v apríli 2014 Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.

Hneď na začiatku si nás Rada dovoľuje upozorniť, že zaostávame za USA, ale aj za väčšinou našich susedných krajín v EÚ. Musíme sa priznať, že nás toto tvrdenie vôbec neprekvapilo.  Dokonca konštatujeme, že koncepcie kreatívnych priemyslov už na západe vyšli z módy. Aj v Rumunsku,  „na ktoré si Slováci stále trúfajú pozerať akosi zvrchu, (majú) oveľa lepšie zreformovaný kultúrny sektor“, vyjadrila sa Zora Jaurová vo svojom rozhovore pre denník SME. Pokračovať v čítaní

Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020 pod drobnohľadom IKP

Nová , pripravovaná Stratégia Ministerstva kultúry SR na nasledujúce obdobie rokov 2014 až 2020 sa konečne objavila online na strategiakultury.sk. Samotná tvorba stratégie predstavovala ojedinelý a dlhodobejší proces, ktorý MK SR zverilo do kompetencie súkromnej firme, ktorá dovtedy v oblasti kultúry nebola známa. Po prečítaní návrhu Stratégie môže človek nadobudnúť dojem, že podobné závery už niekde čítal, najmä keď si spomenie na Zmečkovu Analýzu problémov v kultúre z roku 2002. Isto treba oceniť, že si ministerstvo zvolilo pomerne sympatickú participatívnu metódu a jednotlivé kultúrne organizácie sa k príprave Stratégie mohli vyjadrovať na pracovných konferenciách v rámci „okrúhlych“ debatných stolov a tiež online na internete formou komentárov. Pokračovať v čítaní

Naozaj stratená generácia? Naozaj Y?

Prestaňte sa považovať za stratených! A čo my? Generácia, ktorej spadla železná opona pred nosom v deň dvadsiatych narodenín a dvadsať rokov sedela doma bez pasov a kontaktov a možností , ktoré máte dnes?!, žiadalo sa mi kričať, keď som prvýkrát prechádzala výstavou mladých fotografov v Pisztoryho paláci. Vraj stratení, hundrala som si pod nos a nedokázala som skryť pobúrenie. Pokračovať v čítaní

IKP o návrhu rozpočtu na kultúru na rok 2014

Z balíka verejných financií získa kultúra v nasledujúcom roku 1,32%.  Teda sumu približne 182 miliónov eur. Toto číslo vyzerá nádejne, ale podiel kultúrneho sektora k HDP je 0,4%. S poľutovaním musíme konštatovať, že ide o ďalší o pokles o 4,77 miliónov eur.  Zároveň v súčasnej dobe Ministerstvo kultúry pripravuje novú Stratégiu kultúry pre obdobie rokov 2014 – 2020. Otázku, nakoľko je za daných finančných okolností možné naplniť jednotlivé ciele uvedenej Stratégie, nám môže čiastočne zodpovedať i detailnejšie nazretie do obsahu rozpočtu. Veľkým problémom je, že tak, ako sme si už pri vládach R. Fica zvykli, trojročný rozpočet je len fiktívny. Tak ako často predtým, sú to len opisované cifry na druhý a tretí rok. Snažiť sa z toho vydedukovať ako sa bude rozpočet vyvíjať v rokoch 2015 a 2016, na to by sme akurát tak potrebovali krištáľovú guľu. Pokračovať v čítaní