Divadelný festival ako súčasť kultúrneho turizmu

Hudobné a filmové festivaly sa stávajú vo svete v rámci kultúrneho turizmu čoraz väčším lákadlom. Okrem medzinárodných športových podujatí, alebo vládnych protestov je to v podstate jediný priestor, kde sa dokážu zhromaždiť tisíce ľudí, ktorí majú niečo spoločné. Medzi tie najznámejšie na Slovensku patrí hudobný festival Pohoda v Trenčíne a medzi filmové by sa dal zaradiť Art Film Fest v Košiciach. Patria medzi najznámejšie kultúrne udalosti roka a niektorí z nás si kupujú lístky aj s niekoľkomesačným predstihom, plánujú si dovolenky na ich termíny a chcú si naplno vychutnať atmosféru a výber z toho najlepšieho, čo sa k nám dostalo. Odkladáme si peniaze, pretože vieme, že okrem lístkov nás čakajú aj mnohé iné výdaje. Ubytovanie, strava, doprava, suveníry.

Ak sa počas festivalu naskytne nejaký voľný čas, tak sa rozhliadneme po okolí a naraz sa dozvieme, že tam je aj vynikajúca galéria, kúsok odtiaľ je krásny zámok, za rohom sa nachádza zaujímavé múzeum a po ceste naspäť sa možno zastavíme v nejakom aquaparku. Ale okrem hudobných a filmových festivalov treba spomenúť aj tie divadelné, ktoré nie sú popoluškou. Festival d‘Avignon vo Francúzsku je najstarším a najväčším divadelným festivalom na svete. Koná sa pravidelne od roku 1947, kedy ho založil režisér Jean Vilar. Vďaka tomu majú nadšenci divadla možnosť každoročne počas celého júla navštíviť desiatky až stovky predstavení, pouličných vystúpení, či rôznych sprievodných podujatí všakovakého žánru. Podujatie patrí medzi najprestížnejšie udalosti roka a Francúzi sú si toho vedomí, a aj sa s tým patrične chvália. V priebehu jedného mesiaca sa Avignonom premelie viac ako 100 000 divákov z celého sveta. Zúčastňujú sa ho súbory zo všetkých možných krajín, čím vzniká jedinečný priestor pre konfrontáciu národov, jazyka a najmä kultúry. Avignon sa na mesiac stáva Mekkou divadelníkov a každý ho musí v živote navštíviť aspoň raz.

Podobnú ochutnávku živej zahraničnej divadelnej kultúry, len v oveľa menšej miere, máme aj my na Slovensku. Divadelná Nitra sa dá pokladať za najväčší divadelný festival v našej krajine. Podľa štatistík sa na ňom za rok 2017 zúčastnilo niečo cez 6 000 divákov. V rámci svojho hlavného programu však ponúka počas jedného týždňa iba zopár zahraničných súborov a navyše Nitra po 19. ročníkoch festivalu prišla o výsadu udeľovania divadelných ocenení sezóny – DOSKY. Odovzdávanie sa tak od roku 2015 presunulo do priestorov Slovenského národného divadla v Bratislave, čím Divadelná Nitra stratila to, čo bolo dovtedy považované za vyvrcholenie festivalu.

V snahe pozdvihnúť umeleckú úroveň a ukázať nám, Slovákom čosi viac z toho veľkého zahraničného divadelného sveta, sa vedenie Slovenského národného divadla v roku 2014 rozhodlo založiť festival Eurokontext.sk. Festival európskeho divadla SND má charakter bienále, čiže sa striedavo koná prehliadka činoherného divadla a hudobno-dramatického a tanečného divadla. Do veľkej miery sú však v rámci programu zastúpené domáce inscenácie SND a zahraničné súbory tvoria len menšiu polovicu. Bolo by až príliš naivné myslieť
si, že za našimi divadelnými festivalmi cielenie cestujú návštevníci zo zahraničia, možno až na zopár jedincov. Existuje teda na Slovensku divadelný festival, ktorý by mal potenciál rozvíjať kultúrny turizmus? Iste, potenciál majú všetky, ale do akej miery je to ich zámerom? Pravdepodobne prevláda ambícia prilákať zahraničných účastníkov, ale nie zahraničných návštevníkov. Do istej miery to súvisí aj so samotným programom. Sami vieme, že keď sa chystáme na festival, tak nás prilákajú buď veľké mená, zaujímavé
tituly či nejaká tá „exotika“. V rámci stredoeurópskeho priestoru však existuje jedinečný festival, ktorý spĺňa tieto parametre. Koná v Bratislave každé dva roky už od roku 1997 a organizuje ho Divadelná fakulta VŠMU. Reč je o festivale Istropolitana Projekt. Ide o platformu pre stretávanie sa budúcich profesionálnych divadelníkov a vzájomnú
konfrontáciu mladých umelcov z domácich a zahraničných umeleckých škôl. Za svoju históriu sa na festivale predstavilo vyše 100 škôl z celého sveta, ako napríklad Izrael, USA, Hong Kong, Nemecko, Poľsko, Taliansko, India, Rusko, Indonézia, Irán, Česká republika a mnohých iných. Odohralo sa cez 200 rôznych predstavení a zúčastnili
sa ho také osobnosti, ako napríklad Baz Luhrmann. V porovnaní s vyššie uvedenými slovenskými divadelnými festivalmi hovoríme o kumulácii najväčšieho množstva zahraničných divadelných súborov počas priebehu festivalu. V priemere je to asi 15 súborov, čo v kombinácii s veľkými menami, starostlivo vybranými titulmi a exotikou v podobe zúčastnených krajín, vytvára dokonalý predpoklad na prilákanie množstva návštevníkov, medzi nimi aj cudzincov. Napriek tomu zostáva festival Istropolitana Projekt, mierne povedané,
uzavretým festivalom, ktorý je určený najmä pre účastníkov. Svedčí o tom aj fakt, že meno festivalu rezonuje najmä v profesionálnom divadelnom prostredí, alebo jednotlivých školách, ktoré sa ho pravidelne zúčastňujú. Bolo by zaujímavé sledovať, aký účinok by malo väčšie otvorenie a sprístupnenie tohto festivalu verejnosti. Keď ho už máme.

Denis Farkaš

Vydávanie internetového štvrťročníka Kultúrny kyslík z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.