Kontaky so svetom

Od vzniku IKP rozvíjame and udržiavame kontakty s relevantnými organizáciami v Európe (kultúrne siete, portály, inštitúty pre kultúrnu politiku) ako aj s ďalšími európskymi a svetovými partnermi, (veľvyslanectvá, médiá a nadácie), s ktorými aktívne komunikujeme a pripravujeme spoločné projekty.

REGIONAL OBSERVATORY ON FINANCING CULTURE IN EAST-CENTRAL EUROPE

INTERNATIONAL CULTURAL CENTRE, KRAKOW

V rámci podpory umeleckej činnosti spolupracujeme s neziskovými organizáciami, ktorými sa delíme o Pisztoryho palác.