Lekcie z moderného sveta

Ako sa mení náš svet?

  1. nastupuje umelá inteligencia

  2. globálne firmy majú monopol

  3. komunikujeme virtuálne v sieťach

  4. potopa vzbúrenými informáciami

  5. začíname žiť do 100vky

 

Kam sa má zaradiť kultúrna politika?

  1. podporiť bezprostrednú skutočnú komunikáciu medzi ľuďmi

  2. vytvoriť nové narácie, ktoré nás zaujmú

  3. vyučovať schopnosť rozumieť a kriticky oceňovať svet okolo

  4. umožniť adaptačné myslenie, niečo, čo prekračuje doposiaľ uznávané horizonty

  5. zamerať sa na cross-cultural kompetenciu v rôznorodom kultúrnom svete

 

Ak nevieme, čo by malo byť v kompetencii moderného ministerstva kultúry, tak tu je návod.