O nás

Magdaléna Vášáryová

Zakladateľka a predsedníčka Správnej rady Via Cultura (NGO), zakladateľka Inštitútu pre kultúrnu politiku. Členka Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR.

2013 – predsedníčka najstaršieho slovenského spolku žien Živena

2012 – súčasnosť – výkonná manažérka Komunitného a kultúrneho centra v Pisztoryho paláci Bratislava

2007 – súčasnosť – partnerka projektu Gypsy Spirit

2006 – 2013 tieňová ministerka kultúry SDKÚ-DS

2006 – súčasnosť – členka Programového výboru Medzinárodného kultúrneho centra v Krakove

2000 – súčasnosť - záštita nad projektom UNESCO Záchrana drevených kostolíkov, Kalvária v Banskej Štiavnici, Gotické kostoly na Južnom Slovensku

2000 – súčasnosť – patrónka kultúrno-komunitných projektov Žilina Stanička, Divadlo Pôtoň

1994-2004 projektová manažérka Českého paralympijského tímu

1993 – 2000 zakladateľka a riaditeľka Slovenskej asociácie pre zahraničnú politiku

1971 – magisterský titul zo sociológie, Univerzita Komenského, Bratislava

Držiteľka množstva ocenení a vyznamenaní v oblasti medzinárodných vzťahov a kultúry. Autorka mnohých kníh, článkov a esejí na tému kultúry.

Martin Katuščák

Projektový manažér Via cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku.

2013 PhD. v odbore knižnično-informačné štúdiá, mediamatika a kultúrne dedičstvo

2004 University of Edinburgh, University Library; odborná stáž

2003 – 2010 Slovenská národná knižnica; Metodologická a odborná národná koordinácia produkcie a správy digitálneho obsahu Slovenskej digitálnej knižnice, účasť v pracovných skupinách medzinárodných projektov MINERVA EC, TEL Plus, EDLnet, TEL-ME-MOR

2003 – 2005 Ministerstvo kultúry SR; Expert na digitalizáciu, digitálne sprístupnenie a digitálne uchovávanie kultúrneho a vedeckého dedičstva zastupujúci Slovenskú republiku v európskych skupinách a sieťach

2000 – 2002  Časopis Pochody; Výkonný člen Hlavnej redakčnej rady; Vydávanie „samizdatového“ časopisu pre umenie a literatúru

Jana Javorská

Projektová manažérka Via cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku.

V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium na Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg Katedry divadelného manažmentu.

2012 Goldsmiths University of London, Arts and Administration of Culture, odborná stáž

2009 – 2012 Divadlo Aréna, marketing and PR, produkcia, asistentka réžie

2010 Slovenské národné divadlo, asistentka vedúcej umeleckej prevádzky, študentská prax

2008/2009 Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra produkce, študijná stáž

2008, 2010, 2012 Festival Istropolitana, výkonná manažérka, supervising, koordinácia

Autorka blogu Pro_kultúrne zameraného na meranie výkonnosti kultúry a kultúrnych inštitúcií.