Slovníček

Mentalita

Matrica, typologická konštrukcia, ktorá vzniká pod tlakom dejín a skúsenosti určitej skupiny ľudí – tak tvrdia historickí sociológovia. “Je kultúrne stabilizovaným duchovným, psychickým a afektuálnym postojom” píše profesor Havelka, autor hlavného článku nášho KK. Skrátka, neovplyvňuje nás ani tak sama realita, ako to, ako ju vnímame, ako nás vychovali a aké predsudky do nás v detstve naočkovali. (Kedy budeme protestovať proti tomuto očkovaniu? Ktoré z nás definitívne robí “národných” autistov?) A sociálni psychológovia dodávajú, že argumentovaniu logikou myslenia nemá význam, logika sa skrátka v mentalite nenosí. Potrebujeme kultúrne vzorce, ktoré vychádzajú z logiky, teda rácia. Súrne!

 

Mentálna mapa

Priestor, frames sebapochopenia a identity. U každého z nás je zostavená a zakotvená veľmi hlboko v kultúrnej realite. Skladá sa zo symbolov, obrazov a spomienok. A jednou zo zaujímavých skutočností je sociálne zabúdanie na kultúrne pamiatky. Vznikali za určitých podmienok a mali svoj účel, ale vypadávajú z “národnej“ pamäti podľa účelu v jednotlivých sociálnych procesoch. Prestávajú hrať dôležitú úlohu v historickej skúsenosti a pomaly a systematicky sa prepadávajú do zabudnutia. Ako nepotrebné podliehajú vandalizmu, rozpadávajú sa a po čase si už nikto nepamätá, na čo slúžili a kto ich vybudoval. Posledným štádiom je kolektívne upieranie ich zakotvenosti v historickej a kultúrnej skutočnosti.

 

Informačná kaskáda

Už filozof David Hume tvrdil, že nič nie je pre človeka dôležitejšie a čo ho veľmi trápi, ako jeho povesť v jeho “bubline”, povedali by sme dnes. A informačná kaskáda znamená, že sa prestaneme spoliehať na fakty a dokonca potlačíme aj vlastnú mienku len preto, aby sme pocítili dostatočne jasne signály nášho okolia a prispôsobili sa im. Sociológovia potom hovoria o “normatívnom konformizme” a strachu hovoriť inak, ako naša “tlupa”. Veď by nás mohli vylúčiť zo svojho stredu a to je v dobe globálnej komunikácie ešte väčší trest ako predtým. Aj na konferenciách o kultúre treba vedieť, akým slovníkom sa teraz hovorí a aké sú trendy popisovania problémov. Kto/rá ide svojou cestou, je vysmievaný/á. Vieme o tom svoje.

Panika

Pomenovanie zvláštneho stavu spoločnosti, ktorý sa vyznačuje netypickým správaním sa ľudí a zároveň ( z pohľadu lingvistiky) slovo tento stav aj vyvoláva. Veda si kladie otázku: prečo padla voľba ľudí práve na tieto zvuky a nie na iné. Prečo paniku nepomenovali ľudia slovom láska alebo kvet? Ale pa – ni – ka. Krátke úderné slabiky.  Aký bol dôvod výberu starovekých Grékov práve týchto písmen a nie iných a aké sú dnes možné zákonitosti (ak vôbec nejaké sú) takejto kombinácie? A prečo my používame tento, dnes francúzsky výraz na všeobecný davový chaos, ďalšie importované slovo imigrantmi. Veď ho máme, to rýdze slovenské slovo aj s prehlasovaným a dlhodobo zaznávaným naším špecifikom medzi národmi – “ä” – zmätok. Áno, dnes žijeme v zmätku, priateľky a priatelia.