IKP helpdesk

Milí čitatelia Kultúrneho kyslíka,
Máme pre vás novinku, ktorá niektorých z vás poteší, zopár neovplyvní a niektorých zarmúti. Živnostníci, ktorých je v kultúre a umení viac než dosť, by si mali podľa novely zákona ( tu musíte dať jeho číslo, aby si to prípadne mohli nájsť a prečítať celé), ktorým sa zvyšuje limit na paušálne výdavky pre živnostníkov, prilepšiť pri podávaní daňového priznania. Po novom si budú môcť všetci živnostníci uplatniť nie 40, ale 60%, a s horným limitom nie maximálne 5040 eur, ale 20.000 eur ročne. Všeobecne panuje presvedčenie, že je to krok správnym smerom. Vďaka tomuto limitu nemusíte v krabici od topánok sušiť bločky – celoročné náklady – a viesť si evidenciu. Vaša daň by mala byť po užití vyššej odpočítateľnej položky nižšia, teda štátu by malo byť odkrojené menej z koláča vášho zisku.
Tí, ktorí zarábate približne 1000 a viac eur v „hrubom“ mesačne si môžu ročne prilepšiť o 200 a viac eur. Najvýraznejšie si prilepšia živnostníci s hrubým príjmom okolo 2000 eur, tí ročne ušetria aj cez tisíc eur. Nepríjemné je, že na živnostníkov s najnižším príjmom – do 865€ sa pri tejto novele nemyslelo. Pritom ide o najohrozenejšiu a najväčšiu skupinu živnostníkov. A priznajme si, keďže priemerný príjem v kultúre v národnom hospodárstve sa posledné roky nevie „vyškriabať“ nad 650€, týka sa to určite mnohých umelcov a umeleckých a kultúrnych pracovníkov. Výška zaplatenej dane sa im tento rok nezmení (nie vďaka zvýšeným paušálnym výdavkom ale pretože im celý základ dane aj tak zhltne nezdaniteľná časť základu dane), ale vzhľadom na zvýšenie minimálnych odvodov do sociálnej poisťovne (z terajších 142,20 eur na 146,35 eur) a do zdravotnej poisťovne (zo 60,06 na 61,81 eur) si priplatia ročne 70€.
Autori a umelci, vy strádať nemusíte, naučte sa správne kombinovať aktívne a pasívne príjmy a správnou kombináciou môžete ušetriť stovky eur. O tejto téme sme písali už v poradni IKP vo vydaní 1/2016. Zjednodušene povedané, aktívne príjmy sa vzťahujú na vytvorenie diela a umeleckého výkonu a platia sa z nich dane z príjmu a odvody. Pasívne príjmy – platba za použitie diela (licenciu) – sa zdaňujú zrážkovou daňou, nemôžeme si na nich uplatniť nezdaniteľné časti, ale sociálne odvody sa na ich základe neplatia. V spomínanom článku sme uverejnili porovnanie zaplatenej dane a odvodov v daňovom priznaní so zrážkovou daňou. Tentoraz sme graf obohatili o nové údaje pre rok 2017 a výsledok si môžete pozrieť v priloženom grafe. V skratke môžeme zhodnotiť, že Vaše rozhodnutie pre použitie aktívnych alebo pasívnych príjmov sa novými zmenami príliš nemení a závery z nášho pôvodného článku stále platia. Zrážková daň sa oplatí len pri „hrubom“ ročnom príjme medzi 5700 – 11000 eur.
Želáme úspešnú kombinatoriku.

Tím IKP

porovnanie_zrazkovej_dane_a_dp