IKP UNESCO trip

1. septembra 2016 sme na počudovanie nenastúpili do školy základnej, ale do špeciálnej školy, kde vyučujú význam pamiatok UNESCO na našom území. Poznáte takú? To sa vyberiete so spolupracovníkmi a za dva dni – ďakujeme Slovensko, že si také komunikatívne – obehnete niektoré z nich. Výsledkom bude zhodnotenie významu medzinárodnej “známky”, pridanú hodnotu UNESCO nielen pre imidž Slovenska, ale aj pre dané lokality. Inštitút pre kultúrnu politiku, naše IKP, sa zameriava na oblasť kultúrnej politiky, dlhodobo zanedbávanú a pobyt v aute bez možnosti odísť na kávu je najlepším tréningom pre spoločné prediskutovanie a zosumarizovanie indikátorov nášho výskumu. 650 km za dva dni a 4 UNESCO lokality. Ako správni kultúrni kult-turisti sme sa starostlivo obzerali okolo a evidovali aj iné architektonické  a prírodné krásy, ktoré možno v budúcnosti získajú túto medzinárodnú nálepku.  

Kvôli našej šéfke sme cestu začali v Martine, v Spolkovom dome Živeny. Jeho postupná obnova nesie predzvesť významných kultúrnych počinov v budúcnosti. Napríklad obnova knižnice a spopod nánosov prachu vyhrabané neuveriteľné výtvarné diela. Z Martina do Ochtinskej aragonitovej jaskyne je len 200km. Len sa nespoliehajte na Google.  Ten vás k jaskyni autom nedovedie, skôr k namáhavej túre do jaskyne, takže mu prestaňte absolútne dôverovať. My sme dali na rady miestnych a tak sme stihli prehliadku tejto trochu intelektuálnej jaskyne. Aragonitová výzdoba vás núti postáť a zamyslieť sa nad silami prírody a jej pomalosťou v našom uponáhľanom svete.

Kto si ešte spomenie na Herľany, ktoré sú navrhnuté na zápis do UNESCO. To pôjdete za Košicami časť cesty po rašpli a časť celkom dobrého asfaltu. V herlianskom parku, v ktorom v pravidelných intervaloch vytryskuje zo zeme umelo navŕtaný Herliansky gejzír, jediný svojho druhu vo svete. Hľadali sme občanov, aby sme sa s nimi o ich chápaní pamiatky UNESCO porozprávali, ale park bol tichý, na lavičkách posedávali staré mamy a slabými hlasmi sa snažili uchrániť deti na bicyklíkoch pred autami na ceste. Tak sme v rámci investigatívy navštívili blízku búdku – bufet s príznačným názvom Erupcia. Okrem Horaliek sme dostali aj podpultové info o tamojších obyvateľoch a o zatváracích hodinách. Miesto dýchalo takým pokojom, že sme svojou prítomnosťou nezobudili miestneho opilca, ktorý si ustlal na hlavnom chodníku s významnej pamiatke.

Po ceste z Herlian do Bardejova, sme sa občerstvili v centre Prešova. Ako kultúrnici predsa nemôžeme bez povšimnutia prejsť okolo mesta, ktoré kandidovalo na EHMK. Bardejov nás privítal vo večernom osvetlení a tak sme jeho UNESCO pamiatky mohli obdivovať až na druhý deň. V meste na unikátnom námestí (UNESCO lokalita – historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia), nás privítal viceprimátor a šéf bardejovskej televízie Štefan Hija. Bol našim kompetentným a mesto milujúcim sprievodcom. Dokonca sme sa o pár dní ocitli ako atrakcia v bardejovskej televízii, reportáž pripájame.  (https://www.youtube.com/watch?v=dbRhIAcjvuc ). Škoda, že židovské suburbium nie je prístupné a tak dúfame, že mestskí páni vyriešia nekonečný spor so židovskou obcou. Viete, že vlastníkom skoro všetkých budov na námestí je mesto? Ktoré tak môže ovplyvňovať kvalitu udržiavania vzhľadu námestia a zároveň umožňovať, aby občania Bardejova na námestí bývali, aby nebolo len turistickým skanzenom.

Po malej zachádzke k Vyšehradskému mostu v Leluchowie a výhľadom na Ľubovniansky hrad, sme dorazili do posledného cieľa našej cesty, do Vlkolínca. Len prečo tri pamiatky na našej ceste tak potrápili svojou nekvalitou dojazd nášho auta? UNESCO na Slovensku vyžaduje zlé cesty? Vlkolínec pozná snáď každý občan Slovenska, ale návšteva cintorína a naše zahraničné skúsenosti nás usadili na lavičku nad dedinou a primäli k zaujímavému rozhovoru, čo uchovávať pre našich potomkov a nielen ako, ale aj prečo. Odchádzali sme nielen s medom v téglikoch, ale aj s množstvom otázok, na ktoré sa budeme snažiť odpovedať v pripravovanej štúdii. ktorú Vám predstavíme v decembri na našom webe.

Z UNESCO road trip-u IKP

IMG_0218 IMG_0222  IMG_0250 IMG_0262 IMG_0256 IMG_0311 IMG_1440