Konferencia “Vzdelávanie v kultúre – liek proti hlúpnutiu?”

Vážení priatelia, pozývame vás na celoslovenskú medziodborovú konferenciu:

Vzdelávanie v kultúre: liek proti hlúpnutiu?
13. júna 2017
Hotel LOFT, Štefánikova 4, Bratislava

Program konferencie

9:00 Registrácia účastníkov
9:30 Otvorenie, zástupcovia MK SR, MŠVVaŠ SR
príhovor organizátorky, Magdaléna Vášáryová, Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku
10:00 Hlavný referát – Miron Zelina – Múdrosť ako prevencia nekultúrnosti
10:30 – 12:30 Prvý diskusný panel – Aká silná je potreba zmeny vzťahu medzi kultúrou a školstvom?
Vladimír Burjan, Učiace sa Slovensko
Svetlana Waradzinová, Vysoká škola múzických umení
Jana Spekhorstová, ZUŠ Třebíč
Andrea Tittelová, Youth Policy Education

12:30 – 14:00 Obedná prestávka

Počas obednej prestávky ukážka vyučovania – Jana Spekhorstová

14:00 Hlavná prednáška – Daniel Hevier – Kultúra vzdelanosti – vzdelanosť kultúrou
14:30 -16:00 Druhý diskusný panel – Ako motivovať kultúrne inštitúcie, aby aktívne zasahovali do vzdelávania v kultúre?
Anna Gondášová, Asociácia ZUŠ
Marcela Kvetková, KC Modra
Michal Kubovčík, herec, aktivista
Daniel Matej, Pedagogická fakulta UK
Ľuboslava Lacjaková, 1. slovenské literárne gymnázium Revúca

Účastníci panelových diskusií vystúpia s 10 minútovým príspevkom, ktorý bude aj publikovaný v zborníku.

Udalosť na Facebooku

Registrácia (netreba, ak potvrdíte účasť cez Facebook)

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

FPU logo1 modré