Kritický pohľad na časť PVV – Kultúrna politika

Nové vyhlásenie Ministerstva kultúry SR je, samozrejme, plné redundantných, nič nehovoriacich fráz. Čo iné majú napísať úradníci? To nás v IKP nerozčuľuje, lebo aj tak nemali z čoho vychádzať a nás zase ich slohové práce nezaujímajú. Strana SMER vo svojom predvolebnom programe nepripravila nič, čo by stálo za kopírovanie. Preto tvrdenie o kultúre, ako o “strategickej zložke rozvoja” spoločnosti neberieme vážne. Mimochodom, niekto text očividne pripravoval na poslednú chvíľu s Google Translate, inak by predsa nemohol obsahovať výraz “zdrojované”, ktorý nie je ani v Slovníku slovenského jazyka. Hlava nás rozbolela pri čítaní mudrovania o kultúre ako o “nadstavbe” a zdržíme sa pripomínania, že pán minister bol horlivým mladokomunistom.

  1. Vládny dokument zdôrazňuje “dôležitosť širokého spoločenského a odborného dialógu”, najmä pri tvorbe stratégií. Priznávame, sme už alergickí na toto slovo, len za posledné roky sme stratégií napočítali vyše päť. Nás, a zrejme aj vás, by zaujímalo – čo z toho? A ako ministerstvo, ktoré založilo už dva fondy a prekvapivo poverilo Národné osvetové centrum správou digitálneho obsahu národného kultúrneho dedičstva, čo sú kroky bez akejkoľvek stratégie mieni tieto rozhodnutia zapracovať do ďalšej stratégie? Protestujeme proti stratégiám a žiadame ministerstvo kultúry, aby tento chaos začalo upratovať, najmä keď sa chystá ďalší fond pre kultúru menšín.
  2. Avizované zmeny v oblasti financovania kultúry a “prechod z priamej gescie štátu k formám verejnoprávnosti a samosprávy v kultúre” znejú lákavo, ale realita je iná. Nastavenie fondov bez akejkoľvek evaluácie a vyvodzovania zodpovednosti, používanie arm’s length principle bez pochopenia toho, čo to vôbec znamená, otvorilo cestu k ešte väčšiemu rodinkárstvu, klientelizmu, a nezodpovednosti v rozdeľovaní financií v kultúre. Čo je obzvlášť pikantné, pretože táto vláda si dala za prioritu boj proti korupcii.
  3. Keďže sa športovci dohodli a dali si do zákona o športe doteraz zakázané slovo sponzoring, aj naše ministerstvo sa zrazu začalo k tomu hlásiť. IKP len upozorňuje, že používanie slova sponzoring nestačí. Treba ešte legislatívne definovať, čo to vlastne znamená. A keď už sme pri tom, čo také mecenášstvo, odpisovanie daní a podobné bohumilé metódy podpory kultúry a umenia? Skutočnosťou ale je, že naše dva slávne kultúrne fondy sú odstrašujúcim elementom pre každého súkromného sponzora alebo mecenáša.
  4. Nestačí si len “uvedomovať význam národných kultúrnych inštitúcií”, ešte musia ich riaditelia prestať stáť pred ministrom v poníženom predklone a žiadať o povolenie vycestovať do Viedne. Umelecké a odborné rady okolo nich by mali byť také silné, aby znemožnili ministrovi len tak mirnix-dirnix ich výmenu, lebo si to napríklad bude priať poslanec Číž alebo smerácky šéf VÚC-ky. Ich vratké postavenie sa premieta do krátkodychosti činnosti kultúrnej inštitúcie, jej finančnej podvyživenosti a provincionalizmu atmosféry okolo našich kultúrnych inštitúcií.
  5. IKP sedí v národnej kultúrnej pamiatke na Štefánikovej 25 a blahorečíme nie Ministerstvu kultúry, ale Nórom, že Pistoriho palác, ako národná pamiatka, sa nezrúti. Takže by sme očakávali, že minister kultúry konečne vycestuje do Nórska a osobne sa poďakuje za záchranu drevených kostolov na východe, štiavnickej Kalvárie a nášho paláca a ďalších národných kultúrnych pamiatok a pripraví krásnu medailu všetkým Európanom, ktorí nezištne financujú zachovanie nášho národného kultúrneho dedičstva.
  6. Tešíme sa a zároveň zdieľame obavy z pokračovania financovania digitalizácie. A to najmä preto, že sa potešia už existujúci zmluvní dodávatelia technológií, lebo asi 15 % investičných nákladov pôjde každoročne im na údržbu. Napríklad taký Centrálny digitálny archív, ktorý je v súčasnosti naplnený na 10 %, vyžaduje náklady na údržbu, ako keby bol naplnený na 100 %. A keď k tomu pridáme neutešený stav Slovakiany, ktorá stále vyzerá ako koncom roka 2015, naše obavy narastajú. Vieme, že medzitým minister riadil politickú kampaň, ale za tých 20 miliónov eur pre Slovakianu by sme si zaslúžili perfektnú službu s obohateným obsahom.
  7. Vláda “prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne Rozhlasu a televízii Slovenska stabilné a primerané finančné zabezpečenie”. To znamená, že máme byť pripravení na zvyšovanie tzv. zástrčkovej dane. Len pripomeňme, že nemalú časť týchto nových financií pre RTVS zhltne Towercom za prenos signálu a Towercom patrí do portfólia skupiny J&T, ktorá je všetko, len nie verejnoprávna.
  8. „Cieľom je zabezpečiť dlhodobé financovanie základných úloh… vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o nový vysielací okruh.” Ten a ďalšie potrebujeme v kultúre ako soľ. Inak sa nepodarí nastaviť STV2 ako okruh pre náročnejšieho kultúrneho diváka. Hokejové prenosy sa ťažko znášajú s filmami talianskej novej vlny.