Kultúrna politika Slovenska v 21. storočí

Kultúrna politika Slovenska v 21. storočí


Kultúrna politika Slovenska v 21. storočí

Po zaslaní dobrovoľného príspevku v minimálnej hodnote 1€ na účet Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku SK21 7500 0000 0040 1718 1045, vám zašleme publikáciu Kultúrna politika Slovenska v 21. storočí v elektronickej podobe. Zaslanie publikácie v tlačenej podobe zahŕňa aj sumu poštovného v hodnote 5€. Potvrdenie o platbe príspevku spolu s emailovou, alebo poštovou adresou zašlite prosím na ikp@ikp.sk

Váš príspevok bude použitý na výskumnú a publikačnú činnosť Via Cultura; Inštitútu pre kultúrnu politiku.

Ďakujeme.