Načo „moderné“ pamiatky

Autenticita pamiatok zvádza nerovný súboj so súčasnou spoločnosťou. Urgentné a instantné „development“ požiadavky, založené na exaktnej ekonómii a spoločenskom či komerčnom statuse, zdanlivo nie sú kompatibilné s analytickými postupmi vnímania rekonštrukcie moderných pamiatok. Tradičné postupy ako zachovaj, obnov, reštauruj sú vnímané ako pomalé a neefektívne.

Funkcionalistické pamiatky si pamätajú spoločenský pohyb prvej republiky, jej ambície, sebavedomie a racionalitu prenesenú do architektonickej tvorby. V tom spočíva ich autenticita a pravdivosť. Pamätáme si však my, ako spoločnosť, pozitívne hodnoty predchádzajúcej doby? Pokiaľ nie, práve pamiatky by nám ju mali pripomenúť. Moderna ako ranný kultúrny novovek prišla začiatkom 20. storočia, aby humanizovala spoločnosť a reagovala na jej hodnoty. Chceme snáď zabudnúť na to, že veda, priemysel, súčasné spoločenské zriadenie a následne architektúra mali za cieľ zlepšiť postavenie jednotlivca? Dopriať mu základné podmienky na hodnotný život? Pamätajme na prvotnú ideu humanizácie funkcie človeka, pretože sa môže zdať, že sa vytráca alebo nedajbože úplne vytratí. V súčasnosti je technicky možné, aby si moderné pamiatky svoju pravdivosť zachovali a zároveň obhájili hospodárnosť. Rozhodujúca je ambícia investora, pretože architekti a inžinieri dokážu priviesť modernu späť do života, do spoločnosti ju však musí priviesť záujem.

Pokiaľ investor pochopí autenticitu a odkaz moderny ako pridanú hodnotu, ako exkluzivitu, ktorou jeho konkurent v investičnej sklenenej kocke nedisponuje, nebudú moderné pamiatky z nášho zorného poľa miznúť, aj keď sú legislatívne chránené. Na druhej strane je otázne, či si kolonizovaná? spoločnosť zaslúži pohľad na pamiatky vlastných ambícií. Či si zaslúži vlastnú jedinečnosť, alebo sa stane skanzenom šuflíkových projektov? Oportunistických krajiniek je v širokom svete predsa dostatok. Oprime sa teda o pamätníky pozitívnych hodnôt a autenticitou pamiatok naštartujme vlastnú autenticitu.

Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň