NÁZOR

Prežívame adaptáciu ľudí zo systému analógovej komunikácie do systému digitálnej. Asi tak, ako po vzniku rádia a filmu, ktoré využili amorálni a inteligentní majitelia kľúčov na ohlupovanie ľudí, museli sa postupne ľudia zo sveta šírenia informácií hovoreným a tlačeným slovom adaptovať na ich šírenie rádiom a filmom. A trvalo nám sto rokov (a niekde stále ešte trvá), kým sme pochopili, že medzi živou informáciou a sprostredkovanou je veľký rozdiel. Zatiaľ čo pri živom stretnutí s politikom odhalí intuitívne a podvedome každý človek všetky nebezpečenstvá politikovej osobnosti, pri masívnej propagande v médiách sa stávame obeťou davového šialenstva zbožňovania idolu z rádia, alebo z plátna, či TV obrazovky. Všetky nebezpečenstvá jeho osobnosti sú média schopné eliminovať selekciou slov, záberov, uhlov pohľadu a doplniť ju o pozadie a o hudbu, či umelé, nahrané výkriky bravó a nahratým potleskom. Doba internetu a sociálnych sietí je ešte omnoho komplikovanejšia. Prelína sa s dobou rádia, filmu a televízie, využíva ich výrazové prostriedky, ale dokáže počítačovým algoritmom veľmi presne ovplyvňovať šírenie informácií v správnom – požadovanom čase, smere, priestore k správny ľuďom a tým vytvoriť požadovaný dojem o čomkoľvek ( dovolenka, auto, dom) a o KOMKOĽVEK! Adaptovať sa na túto situáciu si vyžaduje veľké úsilie skúmania každej informácie, veľkú trpezlivosť vo vyhľadávaní relevantných, overiteľných zdrojov informácií, ktoré obídu, poprú, znefunkčnia nastavenie systému a algoritmu, a v neposlednom rade si orientácia v systéme takéhoto šírenia informácií vyžaduje vzdelanie, nadhľad a IQ. Preto je dnes možné, veľmi jednoduché a rýchlo dosiahnuteľné, ovplyvniť cez internet obrovské množstvo voličov a získať si ich sympatiu aj k totálnemu „blbcovi”. Využívaná je na to, tak ako už stovky tisíc rokov, hlavne prirodzená ľudská potreba úniku od strachu z premenlivého a nebezpečného sveta, do ilúzie stability, istoty a nemennosti – táto do nemoty opakovaná ilúzia sa stáva pre väčšinu neotrasiteľnou a nemennou pravdou – on jediný nás spasí.

So srdečným pozdravom

Juraj Benčík