Obeť Vianoc – kultúrny referent

Špeciálne vo  vianočnom období cítim pri prechádzke mojím rodným mestom až do špiku kostí naliehavú snahu o to, aby som si nielen uvedomila, ale aj parádne užila prichádzajúce vianočné sviatky. Táto snaha ma tak valcuje, že chtiac-nechtiac premýšľam nad tými, ktorí stoja za našou snahou o čo najzdobnejšie, najčarovnejšie, najdokonalejšie, až mierne gýčovejšie, skrátka  najšťastnejšie a najveselšie.

Za tým všetkým stojí nešťastník – kultúrny referent.

Priemerný hrubý mesačný plat podľa portálu platy.sk 638 eur.

jeho typické činnosti podľa portálu pozicie.sk

-          Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci.

-          Rezervovanie jednotlivých sál alebo celého kultúrneho domu.

-          Odovzdávanie a preberanie kultúrneho domu.

-          Vedenie obecných novín, knižnice a kroniky.

-          Archivovanie fotografií a dokumentov z diania obce.

-          Aktualizovanie informácií na obecnej nástenke a internetovej stránke.

Jeho ideálne dosiahnuté vzdelanie -

  • Vodičský preukaz  (niekde treba, inde nie)

  • Aspoň II. stupeň v oblasti kultúry a umenia

  • “Stredoškolské  s maturitou (technického zamerania výhodou)” (VK – Devínska Nová Ves)

  • Niekoľkoročná prax je nevyhnutnosťou.

Z vyššie uvedeného ide o skutočne činorodého, skúseného, samostatného, dokonale flexibilného nadčloveka, pre ktorého financie nie sú rozhodujúce, ide mu o radosť ľudí z najkrajších Vianoc. To, že takíto kultúrni referenti naozaj existujú a nie je ich vôbec málo, môžeme zaregistrovať pri čítaní programov v našich kultúrnych stánkoch, v kultúrnych rubrikách regionálnych periodík, keď obedujeme lokšu na vianočných trhoch pod vysvietenou jedličkou,  alebo keď sledujeme divadelné predstavenie v najbližšom „kulturáku“.

Keď náš kultúrny kulturista či kulturistka skončí vysokú školu, nech už je to akýkoľvek stupeň, nabitý nadobudnutými vedomosťami o všetkých smeroch najprogresívnejšieho umenia, vzhliadajúci k svetovým centrám kultúry, kriticky reflektujúci aktuálne témy svojej doby, musí čeliť realite. Skutočnosti pracovného zaradenia, ktoré vôbec nie je také povznášajúce a kreatívne, ako by sa na prvý pohľad javilo. Kultúra sa hrdí najmenšou sumou v miestnych a mestských rozpočtoch. Napriek tomu je pre obyvateľov jednou z najviditeľnejších a najrýchlejšie uskutočniteľných a najreflektovanejších aktivít. Kultúrne správy sú často čítanejšie, ako články o tom, ako výstavba infraštruktúry znovu mešká a na jej efekt sa čaká ďalšie roky. Kultúra je súčasťou atmosféry miest, vytvára vkus ich obyvateľstva, výpočet jej ďalších efektov by bol nekonečný a každý z nás by dokázal hravo spísať vlastný zoznam pozitívnych dopadov kultúrnych podujatí. Výsledkom je, že kultúrny referent stojí pred nadľudskou úlohou urobiť veľký spektákl za čo najmenej peňazí.  Ako vydupať kvalitu, keď starosta, zastupiteľstvo, šéf, vyžadujú len kvantitu, politiku chleba a hier? A tak sa z vysokého umenia a predstáv kultúrneho referenta upúšťa a peniaze putujú na jarmočné slávnosti, maškarné plesy, varenie halušiek a podobné zábavy pre voľný čas obyvateľov. Prečo? lebo toto ľudia milujú bez rozdielu veku, pohlavia a rasy. A kultúrny referent stráca poslednú iskierku nádeje na uskutočnenie svojich snov. Gýčová výzdoba, opulentné jedlo, pitie, hlasná hudba, vyzdobená jedlička, všetko sa to zrazu zlieva do jedného obrazu a všade kam prídem, je to na vlas rovnaké. Akoby to dodávala všetko jedna vianočná fabrika. Mestá vyzerajú rovnako. Majú rovnakú vôňu, ligot, cveng. Darmo hľadám drobnosti, ktoré by ich robili výnimočnými. Je to čoraz ťažšie, ale nie nemožné.

Kultúrni referenti sú pod obrovským tlakom na výkon, zaručený úspech, zlyhanie je zakázané. Stoja pred komplikovanými voľbami, s kým spolupracovať na projekte Vianoce a s kým je to nebezpečné. Vyberajú si medzi sponzormi ako sú obchodné domy, nákupné reťazce. Určite si nemôžu dovoliť nepúšťať donekonečna rovnaké vianočné koledy. A niektorí kultúrni referenti sa s tým uspokoja. Ale niektorí nie. A snažia sa spolu s miestnymi komunitami, umeleckými besedami s vlastnou tvorbou, umelcami, originálnymi autormi, výrobcami lokálnych výrobkov, alebo jednoducho s obyvateľmi, ktorých myšlienky, nápady, hudba, veselosť a charizma prinášajú čerstvý kultúrny kyslík našim mestám a dedinám, vytvárať predsa len originálnejšie Vianoce. Táto druhá alternatíva je ťažšia, komplikovanejšia, vyžaduje omnoho viac energie a úsilia, a napriek tomu je zmysluplnejšia.

Kultúrnym referentkám a referentom málokto poďakuje za ich prácu. urobme to teda my v IKP.

Ďakujeme vám, vy nádenníci našich Vianoc a prajeme vám, aby ste nestrácali elán a sily do ďalšieho roka. Aby ste dokázali nájsť zmysel vašej práce a prinášali do našich životov krásu, umenie, radosť spolu so schopnosťou vymykať sa z prúdu všeobecného gýču.

Vaša

Jana Javorská