Odporúčania

Nie, nedá sa čokoľvek z množstva ponúk kultúrnej jesene vybrať pre KK a tým ovplyvňovať váš vkus..

Očkovanci, hlad umelcov po aktivite a nakoniec aj grantový systém spôsobili, že kultúrna  a umelecká produkcia jesene vysoko prevyšuje kapacity Via Cultura. Nové knihy, zaujímavé koncerty, výstavy, besedy, biele, literárne, hudobné noci, to všetko sa valí na vyhladovanú verejnosť. Preto vás žiadame, dajte si do kalendára aspoň jednu, dve podujatia do týždňa. Ktovie, čo si naplánovali neočkovanci spolu s mutáciami Covidu-19 do konca roka 2021, aby nás znovu prikovali len k televíznym zábavám. optimisti tvrdia, že na jar vraj bude už lepšie.