Programové vyhlásenie vlády

Bude vám to pripadať podivné, ale IKP si prečítal 85 strán elaborátu Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020. Na základe toho sme pre vás pripravili naše desatoro:

  1. Dojalo nás, že nová vláda chce “posilniť spoločenskú a politickú stabilitu”. Navrhujeme, aby z hľadaných pracovných miest našla aspoň zo 20 000 pre kultúrne inštitúcie ako knižnice, školských kultúrnych organizátorov a umelcov po celom Slovensku. Vieme si predstaviť, že stovky mladých nezamestnaných ľudí by sa pre takéto kultúrne misie nadchli.
  2. Nedočkavo očakávame protischránkový zákon, takže aj v komisiách Fondu na podporu umenia budú vedieť, že posielať peniaze do schránky v Oregone sa nielen nesluší, ale že za to pôjdu aj sedieť. Konečne zodpovednosť v kultúre!
  3. Keďže sme presvedčení, že slovenská kultúra je nespochybniteľnou súčasťou európskej kultúry, privítali sme nové moderné logo slovenského predsedníctva v EÚ. Hlásime sa k spolupráci na “vytváraní brandingu Slovenska pod názvom Rozpracovanie komunikačných posolstiev značky Slovensko ako modernej, sebavedomej krajiny”. Mohol by byť pokračovaním tohto loga a my ponúkame v našich odporúčaniach základné body tak prepotrebnej kultúrnej diplomacie, bez ktorej branding nemá cenu.
  4. Máme za to, že ak chceme “plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a enviromentálneho rozvoja krajiny”, musíme začať seriózne uvažovať o úlohe kultúry v zaostalých regiónoch Slovenska. IKP už pripravuje štúdiu na túto tému v jednom zo svojich projektov.
  5. Všetci hlasujeme za podporu kreatívnosti a inovácií, len IKP pripomína, že 80 % tvorivých, vzdelaných ľudí sú ľudia v kultúre. Ak ste to nevedeli, šírte, prosím, ďalej.
  6. Sme si vedomí, že rozhodujúci boj o myslenie Sloveniek a Slovákov sa odohrá v rovine informácií. Ministerstvo kultúry a jeho Fond na podporu umenia by preto mali prestať podporovať médiá a vydavateľstvá, ktoré doteraz beztrestne šírili konšpiračné teórie a fašistoidné myšlienky.
  7. Nedomnievame sa, že spôsob, akým prebehne Predsedníctvo SR v EÚ, bude rozhodujúci pre kultúrnu turistiku Slovenska. Na to potrebujeme iný rámec, iných ľudí a iné projekty (inak hlasujeme za viacej symfonických koncertov v kúpeľníctve).
  8. Protestujeme a budeme protestovať proti tomu, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia, pracujúci pre slovenskú kultúru, patria medzi najmenej platených zamestnancov na Slovensku. Dokonca sú aj pod učiteľmi. IKP sa čuduje, že ešte neštrajkujú a riadne pracujú.
  9. Neustále si kladieme otázku, ako je možné, že rezortizmus oddelil kultúru od vzdelávania. A naďalej sa v tomto trende pokračuje.V IKP sme proti tendencii rozdeľovať proces vzdelávania a proces tvorivého myslenia a konania. Je to hlúpe, je to škodlivé a je čas, aby sme s tým prestali.
  10. Konečne sa niektorí ľudia prebudili a zatiaľ sú len prekvapení, že sa na Slovensku, priamo pred ich rozospatými očami, objavili rasisti. Pre nich máme v IKP zásadnú informáciu: rasisti na Slovensku vždy boli a zatiaľ neodišli. Len sme ich nechceli vidieť, aby sme proti nim nemuseli vystupovať a tým sa zviditeľňovať a prípadne sa nechať od nich opľúvať. Mnohokrát v našich dejinách boli hybnou silou proti týmto ľuďom spisovatelia a umelci. Ich protest v roku 1918, 1938, 1968 zatiaľ nemá nasledovníkov v roku 2016. Sedíme si na Slovensku doma a pohŕdame politikou, teda správou vecí verejných. Nerobíme dobre.

Redakcia KK