Silvestrovský kvíz kvality slovenskej hudobnej lyriky: uhádnite autora/-ku textu: Monitoring

1)

Utečme tam, kde sa žije

Bez číselných dát

Kde je ešte trocha vzduchu

Ktorý dýchaš rád

 

(anítsirK)

Ja som bol panic a ty panna,

a obaja sme boli nesmelí.

Skúsme byť otec mama

a robme veci, čo robia iba dospelí.

 

(emaN oN)

Balansujem na hrane

chcem sa lepšie postaviť

stabilné miesto sa mi viacej zíde!

 

(ávonatamS anazuZ)

 

MONITORING

 

Odporúčame …

Prečítať si pod stromčekom knihu Kultúra profesionálne. Vybrané kapitoly z manažmentu umenia. Budete sa čudovať, ale máme renomovaných slovenských profesionálov, ktorí dokonca dokážu napísať súvislý text, zabalený do prípadových štúdií kultúrno-manažérskej praxe. Poradia vám, ako plánovať kultúrne aktivity, ako sa nezblázniť z personálneho manažmentu a ako správne fandrejzovať či merať socioekonomické dopady kultúry a umenia. Teda pokiaľ práve nevyúčtovávate posledný grant MK SR.

 

Zúčastnili sme sa …

Na prezentáciách Fondu na podporu umenia pod kuratelou novopečeného riaditeľa Jozefa Kovalčika. Postupne už odznelo počiatočné rozčarovanie z faktu, že si ho budeme platiť z každého podania grantu. Dnes už študujeme prvé dve výzvy. Nezabudnite, deadline pre výzvu 1_16 pre Prehliadky, festivaly a súťaže, aktivity umeleckých centier a vydávanie časopisov je už 8. januára (pre nás to neplatí, my si sviatky užijeme, sme moderní, internetoví). Takže príjemné grantové sviatky, vy ostatní!

 

Zažili sme …

dobre obsadenú konferenciu Kreatívne mesto v našom zimnom Pisztoryho paláci. Pán primátor sa dostavil spolu so zahraničnými hosťami. Najmä z Brna a Prahy. Je potešiteľné, že po tom, čo už zbúrali väčšinu industriálnych budov v centre mesta, nepostavili novú železničnú stanicu, ani tunel pod Dunajom, ktorý nahradili replikou sovietskeho vojenského mosta, sme sa aj my, treťosektoráci, konečne začali zaoberať urbanistikou a kultúrou v meste všeobecne. Veríme, že táto iniciatíva neskončí po presadení bohatého grantového programu magistrátu.

 

Prekonali sme …

strach z premiéry Janáčkovej opery Vec Makropulos. Narazili sme pri nej na limity orchestra SND, uviedli sme do pomykova režijnú hviezdu svetového formátu Petra Konvitschneho, ale ako z každej krízy vzíde zároveň niečo nové a dobré, zistili sme, že máme na Slovensku vynikajúceho dirigenta Ondreja Olosa, ktorý obdivuhodne zvláda krízový manažment. Hor sa do opery!

 

Sme v očakávaní …

rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie. Bohužiaľ nám chýba len tých 42 miliónov eur v novom štátnom rozpočte. Už sme si za tých 15 rokov zvykli. Takže 15 ešte počkáme. Koniec koncov, SNG je len nepodstatný detail popri stovkách miliónov na policajtov, zbrane, ploty a garáže.

Chystáme sa študovať  …

obšírny nový autorský zákon. Očakávame, že nám to bude trvať tak cca do jeho budúcoročnej novelizácie. Sme zvedaví, či nastane nový poriadok v kompetenciách našich autorských zväzov, lebo na zorientovanie sa v tejto problematike nám aktuálne nestačí ani naše PhD.

Zomierame zvedavosťou …

či má už konečne profesionálny slobodný umelec definovaný status. Prehľadali sme celý Facebook, ale žiaden status umelca tam nebol. Sme hlboko sklamaní. Lebo doteraz umelci nemali svoje postavenie. Väčšinou ležali, kľačali, sedeli – skrátka, nemali postavenie. Až kým neprišiel slávny zoznam Z PRSU. A zrazu sú všetci umelci postavení v pozore.

 Rozlúčili sme sa…

s divadlom Elledanse. Po bývalom bitúnku sa povaľujú už len pretancované cvičky a prepotené trikoty. Zvedavo čakáme, aký druh kultúry sa do tohto krvou poznačeného priestoru nasťahuje. Chcelo by to novú krv!

Spomíname…

na definitívne pochované grantové peniaze pre Divadlo na rázcestí. Milé deti, zvyknite si a usporiadajte radšej súťaž Miss. Úchyláci v županoch z Banskej Bystrice a okolia sa takejto kultúre mimoriadne potešia, keď už prišli o Štúdio tanca, kde sa mohli kochať len dospelákmi.

Dodržujeme …

kvóty. Len v hudbe.

Tešíme sa na …

predsedníctvo Slovenska v EÚ … bez kultúry, zato s garážami. Hneď si všetci uvedomia, že sme svetovou montážnou halou áut.