Slovníček

Slová, ktoré sa kultúrne vytrácajú z nášho jazyka (naša nová rubrika)

Cítiť

Podľa krátkeho etymologického slovníka sme kedysi hovorili cútiť v zmysle priviesť k vedomiu, vnímaniu. A cítiť je od českého Cítiti. Nečudo, že pokiaľ sa nevrátime k cúteniu, tak sa aj slovo súcit bude viazať už len s ohrozenými stromami a týranými zvieratkami. Súcitiť s ľuďmi sa prestáva nosiť. “Nech sa radšej topia v tom Stredozemnom mori”, prehlásila veriaca katolíčka po východe z kostola.

Slová, ktoré ich nahrádzajú

Front-loading

Vopchať všetko podstatné do prvých rokov pracovného života tvorcov tak, aby boli natoľko výnosné, aby nositelia nových kultúrnych trendov mohli od 40tky vylehávať na Bahamách a žiť z autorského. Táto kulminácia vraj zodpovedá žilke fantázie a inovácie v mladých mozgoch a telách, ktoré ešte nepodliehajú nostalgii a parkinsonu.

Deferred life ply

Trend predlžovania detstva a nezodpovednosti. Tí a tie zrelé tridsiatničky v maminej kuchyni a chladničke. Zrejme to súvisí s predlžovaním veku starších, ktorí dnes tvoria a vystupujú na pódiách do posledných dní svojho života. Zároveň sa hrajú na šialene mladých a poskakujú ako Mike Jagger do 80tky. Prečo by sa teda ponáhľali tvorcovia obmedzovať svoju slobodu plodením detí a vstávaním v noci k boľavým bruškám v mladom veku, keď sa o to môžu pokúsiť v 70tke.

Zvrátiť tento trend môžu len prirýchle autá a lietanie na rogale.

 

Life-shifting

Cez to všetko, že máme elektrinu na počkanie, teplú vodu v kohútikoch, polotovary v mrazničke, tvorivá práca nás nezvykle vyčerpáva a tak si predlžujeme voľný čas, ako sa len dá. Treba lietať po celom svete, nakúkať do osád primitívnych kmeňov, ochutnať červy v Ázii a to všetko by malo prispieť k rozvoju našej fantázie a tvorivých schopností. Škoda, že sa môžeme tak rýchlo presúvať z jednej strany zemegule na druhú. V tomto to mal Štefánik ľahšie. Cesta na Tahiti trvala týždne a on mal čas na premýšľanie.

Time-deepening

Keď sa už dáme do práce, všetko musí okolo nás fungovať bez čakania. Žiadne rady na pomaranče, čo zakúsili tvorcovia toť prednedávnom, žiadne otáľanie s operáciami bypassov. Tento trend spôsobuje prenášanie netrpezlivosti aj do tvorby a hlavne do očakávaní jej hodnotenia. Natočím prvý film a hneď do Cannes. Nafotím štyri fotografie a už je výstava. Nebudeme predsa čakať, všetci sme predsa hneď geniálni. Tak aké márnenie času!

Prosumerizmus

Ste prosumeristi? Ak neviete, čo to znamená. nerobte si výčitky svedomia. Toto slovo nenájdete nielen v našom slovníku cudzích slov, ale ani v Duden  a v Oxford. ….

takže vysvetlenie: nové slovo vzniklo kombináciou dvoch – konzument a producent. Za jeho zrod je zodpovedný internet, ktorý umožnil, aby mladí ľudia umenie nielen konzumovali, ale ho hneď aj pretvárali. Ak ste teda prosumeristi, tak ste tvorcovia  a zároveň prijímatelia kultúry.