Slovníček IKP

Ku krčmovým, kávičkovým, televíznym a rozhlasovým diskusiám sa v súčasnosti pridali ešte aj tie internetové. Štatistiky o čítaní mladých ľudí nebudú aktuálne, pokým nevezmeme do úvahy fenomén blogerstva. My v IKP tento fenomén chápeme, podporujeme, prispievame a rozhodli sme sa zmapovať základné pojmy, ktoré sa zatiaľ na hodinách slovenského jazyka nevyučujú. Avšak možno sú našim žiakom omnoho jasnejšie, ako osnovami presadzované pojmy sonet, óda, či elégia.
Začnime od slova blog – súbor publikovaných názorov autora (bloggera), často tematicky usporiadaných.
Blogy sa zoskupujú a vzájomne linkujú a toto prostredie nazývame blogosféra.
Často sa môžeme stretnúť s tým, že blogeri blogujú o tom, ako blogovať. V preklade – autori prinášajú návody, ako písať tak, aby ste zaujali čitateľa. V správnej terminológii sa tento jav nazýva metablogovanie.
Krátky písomný útvar nazývame mikroblog. O existencii makroblogu sme sa v žiadnej odbornej ani neodbornej literatúre zatiaľ nedočítali.
S nástupom mobilných zariadení schopných pripojenia na internet sme svedkom ďalšieho fenoménu – mobblog (mobilný blog).
Veľmi obľúbenými žánrami sa stávajú foodblogy, ktoré dokumentujú autorove stravovacie návyky, alebo fashion blogy, v ktorých mladé slečny, dámy, mladí chlapci a muži šíria svoje zážitky z odievania, česania, či líčenia. O niečo duchaplnejšiu kategóriu predstavujú travel blogy, cestovateľské reportáže doplnené o množstvo viac či menej výpovedných selfie (o fenoméne selfie sme sa už zmieňovali v Kultúrnom kyslíku č. 2). Odborníci na blogovanie (často ešte nedosiahli ani vek plnoletosti, ale tak to v úžasnom svete internetu chodí, v tom je jeho čaro) veštia veľkú budúcnosť takzvaným fotoblogom (skrátene flogom). Aby sme už vôbec nemuseli čítať, všetko nám povie fotografia. A zrejme stálym fenoménom, ktorý stojí za vznikom mnohých pop-kultúrnych neplnoletých hviezd, je takzvaný vlog, teda videoblog.
Z takejto maturitnej otázky by mali všetci naši maturanti jednotku, na rozdiel od matematiky. A možno by sa učitelia od nich dozvedeli ešte viac, ako nám poskytujú encyklopedické internetové anály v súčasnosti.

Rezortizmus
Schopnosť zostať celé dni sedieť na svojej stoličke vo svojej kancelárii a odolať pokušeniu prejsť cez ulicu a nechať si urobiť kávu u kolegu.

Nepobozkaní kultúrou
Ak si predstavujete, že to je niečo ako chudobní duchom, ktorí “vojdú prví do kráľovstva nebeského” – nevieme. To kráľovstvo nepotvrdzujeme. Ale že sa dá na Slovensku pokojne prežiť nepobozkaný pani kultúrou, ktorá chodí denne po ulici, to potvrdzujeme. Muži na Slovensku už ani ženy nechcú bozkávať. Nanajvýš futbalistov.

ESO po slovensky
Ak ste si mysleli, že Kaliho ESO znamená kontrolu výdavkov verejných financií a ich podstatné zníženie, máte pravdu. Napríklad – načo financovať 700 rokov starý Archív mesta Bratislavy, keď ho môžete rozpustiť do štátneho Národného archívu? Ušetríte minimálne plat jednej sekretárky. A 700 rokov hodíte za hlavu. Žijeme predsa pre budúcnosť!

Penalité
Zvláštne slovo, ktoré v európskej legislatíve znamená dodržiavať jednu zásadu: žiadny zákon bez možnosti vymáhania jeho dodržiavania. Ako dobre, že tento princíp do našej legislatívy ešte nezavítal. Museli by sme sa zbaviť niekoľko desiatok zákonov. A my si svoje nedáme!

Mental wall
Ak sa nazdávate, že je to mentálna zábrana prispôsobiť sa moderným časom a prestať vzdychať za starými idealizovanými poriadkami, ste IN. Pokiaľ nie ste politikom. Sľubovanie istôt bez zmien zaručuje prekvapujúce výsledky.

Role of celebrities
Pokiaľ sa zúčastňujete skupinového nariekania nad úpadkom ešte aj celebrities, tak vám dávame za pravdu. Voľakedy Einstein s vyplazeným jazykom, dnes Martinka z Turca.

Kvóty I.
Ženy – sme zachránené. Damoklov meč kvót na vedúce posty pre ženy už nedopadá len na naše hlavy. Naši milí priatelia zo Stredného Východu nám pomohli zosňať toto bremeno z našich pliec. Kvóty teraz ležia na pleciach Sýrčanov. Keď už prekonali tie tisíce kilometrov, tak nech nám tie kvóty ešte ponesú. Kým nezačne byť hystericky módne iné slovo.

Kvóty II.
Viete, kto je slovenský hudobník? Aj ten, kto píše po anglicky, prípadne dočasne žije v Británii, alebo ho máte plné zuby. A tak amatérski textári a nevzdelaní hudobníci, hor sa do práce naplniť tie veľké kvóty slovenskej hudby v súkromných rádiách. Stačí zložiť pár akordov, zalistovať v pamätníčku sestry a larmoyantný text je hotový za hodinu a pol. A celí šťastní vás budú hrať. Napríklad, čo takýto text: “Oči som pretrela si uterákom z Billy, čo sme ešte včera v Námestove kúpili.”