Slovníček IKP

[džórdž šoroš] – známy iluminát, vietor, ktorý hýbe každým lístkom na zemeguli. Tým pádom to nemôže byť človek, tobôž nie celebrita. Ale jeho peniaze by bodli.

Postkomunistická demencia – nakazlivá nemoc, ktorá postihuje ľudí v strednej Európe a zatiaľ na ňu nie je účinný protiliek. Šíri sa vzduchom a písmom a napáda každého človeka, v ktorého blízkosti sa vyskytujú národniari.

Connectivity – keďže Sieť, teda Net prestala byť módnym slovom, navrhujeme jej nahradenie slovom pripojenie. Aj tak celá Maslowova pyramída stojí na wi fi.

Multitasking – ďalšia zahraničím riadená snaha preniesť túto výlučne ženskú schopnosť aj na mužov alebo aspoň na počítače, proti ktorej mačovia všetkých krajín musia konečne zorganizovať povstanie.

Cooltura – fenomén, kde namiesto štátom riadenej cenzúry z čias komunizmu nastupuje cenzúra ako odmietanie autorizácie svojich vlastných slov.

Katarzia – s malým k je cestou očistcom, s veľkým K znamená “snahu pochopiť svet a zároveň neprísť o ilúzie a údiv”, čo je možné dodržať len amatérom.