Slovník IKP

Pedagogika hanby – veda o výchove Slovákov a priľahlých národov ako zámerná sústava a organizované presviedčanie o starobylosti a veľkoleposti Slovenska, aj za cenu hanby. Napriek smiechu okolia sú pedagógovia schopní obhajovať aj gýč a zaštiťovať sa milou slovenskou provinčnou neschopnosťou. Dôkazom podpory tohto druhu pedagogiky je napríklad socha chudáka na herke s podtitulom “Svätopluk, kráľ Slovákov” na Bratislavskom hrade. Očakávame ďalšie podobné aktivity, veď príslušní pedagógovia naháňajú body za citácie.

 

Kult cargo - uctievanie a vyzdvihovanie všetkých kultúrnych tovarov, ktoré, zabalené v príťažlivých obaloch, sú dopravované z blízkej i vzdialenej cudziny na Slovensko. Špecifikom tohto kultu nie je viera, ale nedô-viera vo vlastných kultúrnych svätých, najmä tých, ktorí už z princípu nenosia naše národné gäte a valašky. A tak nám nezostáva nič iné, len klaňať sa cargo bôžikom a predstierať, že im rozumieme. Preto dávame na živú kultúru len 5 percent, aby nám tu náhodou nevyrastali nejakí domáci bôžikovia.

 

Autkam bájs (outcome bias) – koniec zlý, všetko zlé. Evolučná vlastnosť Stredoeurópanov čakať so škodoradostným úsmevom na aktivity druhých a ak je výsledok negatívny, vypracovávať elaboráty s dôkazmi, že oni predsa už dávno vedeli, že to bolo zlé od začiatku. Táto vlastnosť spôsobuje, že väčšina kultúrnych obyvateľov Slovenska zostáva pasívna.