Slovník IKP

Evidence-based policy

Tak sme už presadili na ministerstve kultúry arm’s length principle, či už viete, čo to znamená alebo nie, a teraz musíme vytvoriť nátlak, aby sme kultúrnu politiku nevycuciavali z prsta v momente nástupu každého ministra do bývalej Tatrabanky, teda na základe emócií a dojmov, ale aby sme uplatňovali politiku založenú na dôkazoch, vychádzajúcu z overených faktov. To by bol zázrak, čo? Kto to má byť novým ministrom?

 

Redpilling

Treba sa naučiť tento výraz, ktorý pochádza z filmu Matrix (1999) a vynára sa z popola rasizmu a nacizmu. Pod heslom „my bieli sme niečo viac”, „naša biela kultúra je niečo viac”. Čo vám to pripomína? Že nejde o nič nové na našom dvore.

 

Relativizácia mýtov a stereotypov

Na Slovensku by to znamenalo prihlásiť sa po 14 rokoch k európanstvu. My by sme veľmi privítali relativizáciu rozprávky o hlúpom Janovi, ktorý sa stal kráľom. Alebo ďalšiu už modernejšiu rozprávku o dúchaní do pahrieb. Skrátka, hľadá sa niekto, kto začne vymýšľať nové mýty s novými stereotypmi. Prihláste sa na našej adrese.

 

Kazetové vydavateľstvo

Viete, že nastáva renesancia magnetofónových kaziet, ďalšieho zo starých analógových nosičov? Ide o estetický objekt retrománie, nostalgie za starými časmi, te toraz v neškodnej podobe. Nedá sa nič robiť, ide o nový popkultúrny fenomén.

 

Silent night

Ide o organizáciu koncertov tichej, príjemnej hudby, na ktoré si ľudia prídu pospať. Orchester tichučko hrá, návštevníci sa uvelebia v kreslách – a postupne zaspia. Ako reagujú hudobníci na prípadné hlasné chrápanie? To organizátori tohto druhu koncertov zatiaľ nezverejnili. Ale to, že sa pri tichej hudbe dobre spí, je všeobecne známe.

 

Atmosférická a hluková hudba

Pripadá vám to ako rozporuplné? Podporovateľom moderných kultúrnych trendov nie. Ide o hudbu medzi sound artom, súčasnou klasikou a experimentálnou hudbou, len aby ste vedeli.