Monitoring

 

Kunsthalle a jej osud, diel tretí

Vyzerá to na to, že slovenská kultúra nemá čo mať priestory na výstavy moderného umenia. Pamätáme si protesty umelcov proti Danubiane a jej financovaniu. Nám stačí ÚĽUV. A keď už naveľa-naveľa zázrakom vznikla uprostred Bratislavy v modernom priestore na menšiu Kunsthalle určenom, postavenom v inom storočí, treba ju zničiť a zakázať. Nakoniec, budova je sídlom Národného osvetového centra, financovanom Ministerstvom kultúry SR. Prečo národného netušíme, presne tak ako netušíme, prečo máme stále toto komunistické rezíduum. Nakoniec, nezaoberá sa osvetou občanov a ich výchovou k demokracii. Alebo áno? Kde je ešte nejaká ďalšia Cvernovka!

 

Faktomluva, alebo prečo sa mýlime pri pohľade na svet

Česká prekladateľka E. Nevrlá sa poponáhľala a dobre urobila, keď nám sprístupnila aj v “rodnom” jazyku dielo Hansa Roslinga. Dnes si všetci môžeme prečítať “najdôležitejšiu knihu” roku 2018, ako napísal Bill Gates, ktorá nám pomôže zbaviť sa mýtov, predsudkov a hlúpostí, ktoré opakujeme po druhých bez toho, aby sme sa zamysleli nad slovami, ktoré denne vypúšťame z úst. Kniha nás zbaví strachu pred zánikom sveta a našej kultúry, na ktorú zväčša kašleme a pritom je veľmi zábavná. Skvelá kombinácia.  Zaručujeme, že sa konečne dobre vyspíte.

 

Nové prvky v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva

Oznamujeme, že do “Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska” boli zapísané ďalšie kultúrne hodnoty slovenského národa, ktoré nás môžu charakterizovať vo svete, ak nám ich zapíšu do zoznamu UNESCA. Zapísali sme si vysokohorské nosičstvo v Tatrách, ktoré sa zrejme líši od alpského. Nevieme. Slovenské sokoliarstvo, sokolov chovajú aj inde, napríklad na Blízkom východe, ale tam sa teraz radšej nezberajme. Podpolianske rozkazovačky, také vykrikovanie uprostred piesne, ktoré prinúti rómsku hudbu okamžite zmeniť stupnicu (nás to niekedy rozčuľuje, lebo chceme dospievať). Rífová píšťala, priznávame kultúrnu nevzdelanosť, nevieme ako sa líši od ostatných a od fujary a slovenský posunkový jazyk. To nás prekvapilo, lebo vieme, že nemí spoluobčania celého sveta používajú posunky, ale v čom sa líšia tie slovenské, netušíme. Ale čo je na papieri, to tam už zostane, pokiaľ neokyslie.

 

Skoro najväčší Slovák

Priznávame, sme bezradní, keď sa v zozname, ktorý stvorilo 22 000 hlasujúcich na Slovensku, ocitli vedľa seba páter Srholec s Husákom a Cyril a Metod s Dubčekom. Kultúrna  a vzdelanostná úroveň, na ktorú sa tak spoliehame v našom časopise a počítame s ňou, dostala poriadnu poza uši. Bez toho, aby sme kládli príliš veľkú váhu na výsledok televíznej zábavy, teda  po našom šou, premýšľame, čo urobiť, aby si časť našich spoluobčanov uvedomila, že nemôže zjesť koláčik a zároveň si ten istý odložiť na zajtra. Teda základnú logiku, bez ktorej každá kultúra počuje umieračik. Jeden recept by sme mali, ale to by museli dve ministerstvá začať konečne spolupracovať a síce kultúry a školstva. Pridajte v matematike, preboha!

 

Hudobníci pod faktami

Maďarský analytik D. Antal z Holandska (europeizácia, nezabudnite)nám prednedávnom predstavil správu, ktorú vytvorili v CEEMID. Čo to je? Úrad, ktorý sa zaoberá štatistikami európskych krajín v oblasti kultúry a kreatívnych priemyslov. Skúmal situáciu na našom hudobnom trhu a porovnával ho s hospodárskym prínosom slovenského automobilového priemyslu. Niektoré jeho závery boli podivuhodné, ale konštatovali sme, že štatistické údaje, ktoré poskytuje náš Štatistický úrad sú v oblasti kultúry veľmi, ale veľmi nedostatočné. Na čo IKP upozorňuje už veky.

 

Opera

Pravidelne sme začali pred časom dostávať informácie, ktoré publikuje webová stránka Opera Slovakia. Jednoduchá, prehľadná a stále aktualizovaná stránka je pomôckou pre všetkých, ktorí sami nevedia pekne spievať, ale majú radi tých, čo to dokážu. Farebné fotografie, podrobné fakty ku každému predstaveniu a koncertu. Len tak ďalej, priateľky a priatelia za web stránkou.